TØNDER. Uldgade – en perlerække af smukke, gamle huse

7601
Uldgade
Ikke postsendt
Stender 49 815/6

Den mest fotograferede gade i Tønder er Uldgade. Her ligger en perlerække af små borgerhuse og håndværkerhuse, hvoraf flere er fra 1700-tallet.

Uldgade menes at have navnet efter de uldvarer, der fra gaden blev læsset i både på Vidaaen. En anden mulighed er, at navnet kommer af det tyske ord Wolf, dvs. ulv.

Der er udgivet et hav af postkort netop fra Uldgade. Enhver postkortsamler, der besøger Tønder, kan ikke undgå at skulle en tur gennem gaden. Det er en stor oplevelse.

Næsten alle huse er stavnshuse med gavl ud mod gaden. Dette gav den bedste pladsudnyttelse. Endvidere har de fleste huse små karnapper, og der findes en stor variation af smukke indgangsdøre.

Uldgade ligger tæt på Vidaaen, der løber igennem Tønder. Aaen har sit udspring i nærheden af Aabenraa, afvander Tinglev Hedeslette og fortsætter gennem Tønder og Tøndermarsken mod udløbet i Vadehavet gennem Vidaa Sluse ved Højer. Ved afvandingen i 1929 blev åen omgivet af diger med pumpestationer for at forhindre den i at oversvømme Tøndermarsken.

 

8557
Vidaaen
Ikke postsendt
Stender. Tønder 52

Her kan ses flere postkort fra Tønder:http://www.bjorneri.dk/TOENDER/TOENDER.html

Herregården Villestrup ved Rold Skov i Nordjylland

10805w

MARIAGER. Villestrup
Billedet er taget før 1905, da adressesiden er udelt
Ikke postsendt

Alex Vincents Kunstforlag. 2068

Herregården Villestrup (opført 1538) ligger på nordsiden af Mariager Fjord, lidt syd for Rold Skov.

I 1757 blev gården ophøjet til Baroni, selvom den ikke helt opfyldte kravene til det. Det blev i erektionspatentet (sådan hedder det faktisk) bestemt, at lenet forspildes ved ægteskab med en borgerlig født. Af sønner skal den arve, som ikke allerede besidder et len (det må være i rækkefølge med den ældste først).

Oprettelse af nye len eller stamhuse blev forbudt med Grundloven af 1849 (på grund af privilegierne), og de stadig eksisterende len og stamhuse overgik til fri ejendom med Lensafløsningen 1919.

Villestrup Herregård  indgår nu også i skønlitteraturen. I 2002 udkom nemlig hendes historiske roman ”Ravns føde”. Fortællingen tager sin begyndelse i 1533 og skildrer bl.a. Grevens Fejde. Bogens hovedperson er Niels Eskessøn, der er søn af en storbonde fra Rold. Derfor udspiller store dele af fortællingen sig i området omkring Rold Skov, Willestrup Gods og Astrup kirke, som er opført efter ordre fra herremanden på Willestrup..

Godset har i mange år været i slægten Sehested – Iuuls eje. Siden 1967 har gården været  ejet af Vincent Georg Juul.

 

Aarhus. Banegaard nr. 2 1884-1929

101-hovedbanegaarden

Aarhus. Den  2. hovedbanegaard
Postsendt 1917
Fotograferet fra indhegningen, hvor statuen af E. Dalgas stod indtil 1923

Ernst Larsen. Eneret. No. 61

– – – – – –
Aarhus har gennem tiderne haft 3 hovedbanegårde, alle beliggende samme sted. Den første blev bygget i 1862, da jernbanen kom til Aarhus. Bygningen blev dog hurtig for lille og i 1884 kom så nr. 2 til.  Det er den, der er vist på postkorteet

Især den første banegård lå i udkanten af byen, hvis centrum dengang var omkring Torvene ved Domkirken. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet kom der dog gang i byggeriet omkring Banegårdspladsen. Efter Landsudstillingen i Aarhus 1909 fik byen vokseværk. Bl. a. var bydelen Frederiksbjerg ved at skyde op. Herved kom banegårdspladsen til at ligge mere centralt i byen, men den kunne ikke længere klare det store pres, der kom dels ved byens rivende udvikling og den heraf forøgede togtransport.

Den viste banegård fungerede i perioden 1884 til 1929, hvor den 3. blev taget i brug.

Der kan ses mange flere postkort fra det ældre Aarhus her

FREDERIKSBERG. Et centrum for teatre, cabaretscener og værtshuse

2832w
Frederiksberg Allé. Sommerlyst. Alléenberg
Ikke postsendt
Lille brun plet på billedsiden nederst
Intet  Forlag. K. 2753

Frederiksberg har en mærkelig stilling i den danske forvaltning. Den er en fuldstændig integreret del af hovedstaden – omringet af Københavns kommune på alle sider. Og så er der alligevel tale om en bydel med sin egen identitet og sin egen brogede historie. Og en selvstændig kommune, der på ingen måde vil indordnes under København.

I Frederiksberg Allé lå Sommerlyst og Alléenberg side om side med en lille håndfuld teatre og cabaretscener. Repertoiret var der sjældent vrøvl med. Alle kunne more sig over den let vovede intrige, som kunne forklares med en enkelt replik:

 »Hurtigt, ind i skabet. Der kommer min mand!«

Sommerlyst var det mest fashionable, for her kunne man møde ordentlige mennesker, der havde lært skik og brug. Men sådan havde det ikke altid været. For Sommerlyst havde en forløber i etablissementet Ratzeborg. Et værtshus, hvor ingen tog anstød af kelnernes ikke helt hvide forklæder. Men fornøjeligt var det, og tørstige sjæle kunne vælge mellem punch, øl eller brændevin. Og handlede det om tørkost, var køkkenet leveringsdygtig i smørrebrød serveret på bakker.

På Alléenberg huserede Øl-Jørgen. Han vidste, hvad der skulle til, når voksne mænd ved keglebanen var blevet hede i hovederne og havde behov for forfriskning. Og under hans regimente blev Alléenberg et folkeligt udflugtsmål med sangerindepavillon og varietédamer uden alt for meget tøj på.

Her satte byens konfirmander hinanden stævne på andendagen helt frem til Første Verdenskrig for at stifte bekendtskab med det virkelige liv.

Men alting har sin tid. I 20erne blev Alléenberg nedlagt. Den franske skole blev opført på grunden. Den blev fejlbombet af englænderne i krigens sidste tid. På samme grund blev efter krigen ABC-teatret opført.

Her kan ses flere postkort fra Frederiksberg

 

Brande Vandrerhjem ”Det gamle Sygehus” lukker

Brande Vandrerhjem, der holder til i Det gamle Sygehus, lukker 1. november 2018, med mindre Ikast-Brande Kommune vælger at finde en ny forpagter.

2752
BRANDE VANDREHJEM
Postsendt til Norge
Frimærket ikke afstemplet
Ingen forlagsangivelse

De nuværende forpagtere har drevet stedet siden 2005.

Da de overtog stedet, var der hvert år 2.500 overnatninger på vandrerhjemmet.  Allerede efter et par år var dette antal vokset til 6.000.

Da de nuværende forpagtere kom til i  2005, var stedet meget nedslidt. Siden da er hovedbygningen blevet renoveret, og der er sket mange forbedringer. Sygehusbygningen trænger voldsomt til renovering, og der har i flere år været forhandlet med kommunen om at få lavet sådan en renovering, men der er ikke opnået enighed herom. Da bygningen rummer halvdelen af  værelseskapaciteten, er det ikke muligt fremover at drive et vandrerhjem.

I 2018 er det så slut,  medmindre der findes en løsning.  Vandrerhjemmets fremtidige skæbne er således uvis.

Her kan ses flere postkort fra Brande

Dams Hotel i Krystalgade i Rønne på Bornholm

 

2808w
DAMS HOTEL
Ikke postsendt

Frits Sørensens Boghandel, Rønne Eneret 508. R 1

Den meget flotte bygning i Krystalgade 9 var oprindelig en stor købmandsgård, der lå lidt vest for Store Torv i Rønne. Bygningen daterer sig helt tilbage til 1768.

Ca. 100 år efter bygningens opførelse – i 1865 – blev den gamle købmandsgård åben for tilrejsende og som samlingssted for bornholmerne.

I 1870 blev der bygget en ny hotelfløj ud mod Krystalgade, men den blev allerede revet ned igen omkring  1910, og erstattet af den store bygning, der kendes  i dag, tegnet af arkitekt Jens Ingversen.

Dams Hotel fungerede som sådan indtil det i 1979 blev købt af Bornholms Amt, der omdannede stedet til Dams Gård. I dag Campus Bornholm.

Siden har bygningerne tjent forskellige uddannelsesformål, ligesom hotelværelserne blev omdannet til kollegieværelser, som der på det tidspunkt ikke fandtes et eneste af på øen.

2879w
DAMS HOTEL
Ikke postsendt

Frits Sørensens Boghandel, Rønne

Begge postkort er udgivet af Frits Sørensens Boghandel. Frits Sørensen drev beghandel i Rønne i 53 år – fra 1880 til 1933. Postkortene er formentlig udgivet omkring 1915.

Det var dennne  legendariske boghandler, der nu mindes af BoghandlerKlubbens medlemmer på den årlige generalforsamling. Sørensen stiftede nemlig et snapselegat i 1930 på 1.000 kr. til glæde for klubbens medlemmer. Dette legat på 1000,- kr. ville i nutidsværdi svare til  ca. 38.000 kr.

Der kan ses flere postkort fra Rønne By her

Mindesmærket i Nakskov. Belejringen i 1659

13221y

Monument til Minde om Belejringen 1659
Postsendt 1912
WKF. Georg Olsen Vejle, Nakskov

I 1658 sluttede et kapitel i Danmarkshistorien. Efter svenskekrigene, som Danmark tabte, blev der sluttet fred i Roskilde. Danmarks måtte afstå 1/3 af sit rige til svenskerne, hvor vi tabte Skåne, Halland og Blekinge.

I 1659 genoptog svenskerne krigen mod Danmark, hvor bl.a. Nakskov for anden gang blev belejret. Første gang overgav man sig, men denne gang gik de modige Nakskovitter under den 13 ugers lange belejring til forsvar for deres by. En lovet dansk undsætning udeblev, men værre var det med mangel på ammunition. Kugler havde man, men mangelen på krudt gjorde, at de store kanoner stod urørte. Dette bevirkede, at svenskerne fik overtaget, og at Nakskov til sidst måtte overgive sig efter et kraftigt bombardement, der bl.a. beskadigede Sct. Nicolai kirke.

De lidelser og rædsler som Nakskov blev påført, fik da også af og til borgerne til at mene, det havde været bedre, om man havde overgivet sig ligesom i 1658. En udfærdiget erklæring om byens tilstand, fik til resultat at byen blev fritaget for den lignede skat.

Som de lokale udtrykker det: Der er dog ingen tvivl – havde Nakskov fået samme militære undsætning som København – var svenskerne aldrig kommet ind i byen.

250 år efter svenskernes belejring af Nakskov – i 1909 – blev mindesmærket opført i Jernbanegade overfor Danagade.  Kunstneren var arkitekt Ekberg.

Her kan ses flere postkort fra Nakskov

 

ODENSE. Grand Hotel

3351
GRAND HOTEL
Postsendt 1907 fra Odense til Kjøbenhavn K
C. St. Eneret. 730 (Stender)

Grand Hotel, der ligger i Odense Centrum på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade, blev bygget i 1890´erne og indviet i 1897.

Det var fra første færd tanken at bygge byens fineste hotel, og den plan lykkedes. Grand Hotel placerede sig snart som stedet, hvor byens spidser holdt deres fester og receptioner.

Bygningen blev rost i fagbladet Arkitekten, der blandt andet skrev, at hotellet efter provinsforhold var temmelig stort, hvorfor navnet Grand Hotel var helt berettiget. Hotellet havde alle moderne faciliteter som centralvarmeapparat og elektrisk lys. Der var sågar telefoner på hver etage.

I 1937 blev hotellet udvidet, idet Kreditforeningens bygning ud mod Store Gråbrødrestræde blev indlemmet. Og efter 2. verdenskrig var hotellet igen moden for en modernisering, som blev gennemført i 1951-53 bl.a. med opførelsen af et stort anneks i Slotsgade.

Krisen kradsede i 1970’erne, og i 1982 blev Grand Hotel overtaget af de odenseanske fagforeninger, der brugte Grand Hotel som et supplement til fagforeningernes samlingssted, Odense Kongreshus.

Borgerskabets gamle hotel var blevet overtaget af arbejderne!

Der gik dog kun nogle få år, så var hotellet igen på ”private” hænder. Senere kom hotellet på svenske hænder, og det er i dag en del af den norske hotelkæde First Hotels, der har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Island og Spanien.

Der kan ses flere postkort fra Odense her

Netsalg: De to største auktionsplatforme for postkort

gedser-den-gamle-smedie
Eksempel på postkort på QXL den 6.8.2016
Den gamle Smedie i Gedser
22 besøg, 15 bud

For nøjagtig 1 år siden kastede QXL håndklædet i ringen efter 2 måneders ørkenvandring på en ny ikke-afprøvet auktionsside. Brugerne gav op og forlod QXL,  der indtil da havde været Danmarks største netauktion for “gamle postkort”.

QXL måtte så efter 2 måneders forsøg på at få rettet miseren,  nødtvungent vende tilbage til deres gamle side, og siden har den for så vidt kørt som den gjorde tidligere.

Danmarks Filtelistforbunds netsalgsside fik under QXL´s 2 måneders ørkenvandring en voldsom opblomstring. Og selvom der her er tale om en foreningsbaseret netsalgsside, valgte mange postkortsamlere at bruge denne side til både at sælge og købe.

De to sider er fortsat Danmarks ubestridt største auktionssider for postkort. Her medregner jeg hverken ebay eller delcampe, som indholder langt flere postkort. Men her er der tale om sider, der dækker hele verden, mens de to sider, jeg vil sammenligne, begge er danske og med danske “ejere”.

noerre boulevard
Eksempel på postkort på Danfil den 6.8.2016
Nørre Boulevard, København
5 besøg, 1 bud

Den 7. september 2015 havde QXL overhalet Danfils netsalgsside for så vidt angik udbudte postkort. Og tilmed med en højere salgsrate.

I dag – 1 år efter fiaskoen-  har QXL vundet en del af det tabte ind, og selvom vi er i en sommerperiode, har QXL også markant bedre salgsrater. Der er nu 62 % flere postkort på QXL end på Danfil.

Den 7. september 2015 var tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 4.936. Salgsrate: 2.2 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.218. Salgsrate: 2.0 %

 

Den 6. august 2016 er tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 8.098. Salgsrate: 2.0 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.900. Salgsrate: 0.7 %

 

 

VIBORG. Det danske Hedeselskab. Hovedsædet på Hjultorvet 1907 – 1979

8131ww
VIBORG. DET DANSKE HEDESELSKABS BYGNING
Postsendt 1907 fra Grindsted til København K

Adolf Jacobsen, Viborg

 

Enrico Mylius Dalgas indså i midten af 1800-tallet, at der ville være meget at vinde for det fattige landbrug i hedeegnene ved at udvikle de øde egne. På et møde i Århus den 28. marts 1866 stiftede han derfor Det danske Hedeselskab.

Selskabets formål var fra begyndelsen ”at fremme frugtbargørelsen af de jyske heder”. Dette skulle opnås ”ved at befordre engvanding i større stil, ved at fremme plantning og ved at søge udvirket, at vejene i heden forøges og forbedres.”

Men Dalgas var ikke alene om det. Også viborgenseren og justitssekretæren Georg Morville havde en finger med i spillet som bestyrelsesmedlem i det nystiftede Hedeselskab. Morville var født i København, og han kom ti år gammel til Viborg, da faderen blev amtsforvalter der.

Hovedkontoret flytter fra Aarhus til Viborg
Langt de fleste bestyrelsesmøder blev holdt i Aarhus, hvor Dalgas sidst i 1860’erne havde bygget sin villa “Montana”. Her fik Hedeselskabet sit hovedkontor. Senere flyttede selskabet til Fredensgade, ligeledes i Aarhus, men forholdene her var dog for trange Morville arbejdede til det sidste for, at Viborg skulle blive Hedeselskabets hovedsæde. Han døde selv i 1904, men drømmen blev til virkelighed i 1907, hvor Hedeselskabet flyttede ind i bygningen på Hjultorvet.

Kamp om Hedeselskabet
Flere jyske byer, navnlig Aarhus, Viborg og Herning, havde dog ønsket at huse Hedeselskabet, men når Viborg gik af med sejren skyldtes det hverken byens beliggenhed eller Morvilles historiske indflydelse. Det, der gjorde udslaget var, at Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere tilbød deres ejendom på Hjultorvet til en billig pris, da foreningen selv skulle flytte til nye og større bygninger. Bygningen på Hjultorvet var opført i 1868 med Aksel Tholle som arkitekt.  Den 3. april 1907 kunne Hedeselskabet åbne dørene til dets nye hovedkvarter.

Bygningen forblev hovedsæde indtil slutningen af 1970´erne, hvor lokalerne og bygningerne på Hjultorvet blev  for trange. Hedeselskabet flyttede til nye bygninger i Overlund på den vestvendte bakke ved indfaldsvejen fra Randers. Viborg Stiftsmuseum rykkede herefter ind i Hedeselskabets bygninger på Hjultorvet.

– – – – – – – – – – –

Postkortskriveren er ikke særlig imponeret af bygningen på Hjultorvet. Han skriver til en læge (kollega) i København:

”En elskværdig boghandler i Viborg sendte mig i dag vedlagte Kort af nærværende slags. Han ville slå Mønt! Bygningen er såmænd ikke imponerende at se til ”

Den boghandler, brevskriveren hentyder til,  må være kortets udsteder Alfred Jacobsen (1849-1917), der netop drev Boghandel i Viborg på tidspunktet for kortets afsendelse, i 1907.

Her er et andet postkort fra samme bygning, afsendt i 1925:

8283y
HEDESELSKABETS PALÆ
Postsendt 1925

Viborg Kunsthandels Forlag