QXL i Norge styrtdykker for handel med norske postkort

Den 1. juni 2017 ændrede QXL sine gebyrsatser radikalt. Indtil da skulle en køber at et lot betale et hammerslagsgebyr på 5,- kr. Dette gebyr blev udsat for en voldsom kritik og betød, at mange, der handlede her, forlod platformen.

Den 1. juni 2017 blev sælgerne ganske vist fritaget for hammerslagsgebyret på de 5,- kr. men til gengæld indførte QXL et hammerslagsgebyr på det dobbelte – 10,- kr. Til gengæld var det nu sælgerne, der skulle betale

Antallet af varer, der blev oplagt på QXL styrtdykkede hurtigt. QXL fandt ud af, at det måske var knap så heldigt. Derfor frafaldt de alle gebyrer for handler i hele juli måned, hvilket førte til en opblomstring.

Nu kan vi så lave en sammenligning mellem dagen før ændringerne – den 31. maj 2017 og så den 31. august 2017.

Den 31. maj 2017 var der oplagt 9.534 norske postkort. Der var denne dag bud på i alt 98, hvilket giver en budrate på 1,0. Det vil sige, der var bud på 10 lots ud af 1.000 oplagte.

Den 31. august 2017 var der oplagt 3.776 norske postkort. Der var denne dag bud på de 48, hvilket giver en budrate på 1,3.

Mærkeligt nok var der blandt de 3.776 oplagte norske postkort lot på opråb 10,- kr. og derunder. Man må formode at disse lots langsomt dør ud, fordi det er forbundet med et direkte tab for sælgere at lægge lots lop til denne pris.

Den netauktionsside, som QXL lettest kan sammenlignes med er den nye side ”GI BUD”. Her er der pr. 31. august 2017 oplagt 10.341 norske postkort, altså næsten 3 gange så mange. Tallet er nogenlunde det samme som den 31. maj 2017, så der er ikke sket nogen opsugning af frafaldet fra QXL. Til gengæld kan GI BUD fremvise højere budrater, nemlig på ca. 3.0

Jeg følger udviklingen både i Danmark og Norge for så vidt angår de lokale postkort.

QXL i Danmark med stærkt nedsat aktivitet

Den 1. juni 2017 ændrede QXL sine gebyrsatser radikalt. Indtil da skulle en køber at et lot betale et hammerslagsgebyr på 5,- kr. Dette gebyr blev udsat for en voldsom kritik og betød, at mange, der handlede her, forlod platformen.

Den 1. juni 2017 blev sælgerne ganske vist fritaget for hammerslagsgebyret på de 5,- kr. men til gengæld indførte QXL et hammerslagsgebyr på det dobbelte – 10,- kr.  Til gengæld var det nu sælgerne, der skulle betale

Antallet af varer, der blev oplagt på QXL styrtdykkede hurtigt. QXL fandt ud af, at det måske var knap så heldigt. Derfor frafaldt de alle gebyrer for handler i hele juli måned, hvilket førte til en opblomstring.

Nu kan vi så lave en sammenligning mellem dagen før ændringerne – den 31. maj 2017 og så den 31. august 2017.

Den 31. maj 2017 var der på QXL oplagt 14.088 danske postkort. Der var denne dag bud på i alt 182, hvilket giver en budrate på 1,3. Det vil sige, der var bud på 13 lots ud af 1.000 oplagte.

Den 31. august 2017 var der oplagt 6.084 danske postkort. Der var denne dag bud på 108, hvilket giver en budrate på 1,8.

Mærkeligt nok var der blandt de 6.084 oplagte danske postkort lot på opråb 10,- kr. og derunder. Man må formode at disse lots langsomt dør ud, fordi det er forbundet med et direkte tab for sælgere at lægge lots op til denne pris.

Der findes en side, hvor man kan vurdere og give karakter til en bestemt hjemmeside. Dens navn er TRUSTPILOT  Også QXL har fået mange kommentarer og bedømmelserne her. QXL kan kun mønstre en tilfredshedsscore på 2 på skala fra 0-10, hvilket Trustpilot selv kalder “Dårligt!”

Den netauktionsside, som QXL lettest kan sammenlignes med er Danmarks Filatelistforbunds Netsalgsside. Her er der dog ikke sket nogen stigning i antal oplagte lots over denne 3 måneders periode, ligesom der heller ikke er konstateret stigning i budafgivelserne.

Den norske QXL, der kører samme forrretningskoncept som den danske platform, har også oplevet et voldsomt fald. Her er faldet dog opslugt af en helt ny platform “GI BUD”, der har oplevet en tilsvarende fremgang. Faktisk er der nu næsten 3 gange så mange norske postkort oplagt på denne side, og med en budrate på 2.9. Her kan man virkelig – i modsætning til Danmark – tale om et skift i konkurrencen.

Jeg følger udviklingen både i Danmark og Norge for så vidt angår de lokale postkort.

 

 

GRØNGRØFT SLOT mellem Aabenraa og Gråsten


GRØNGRØFT
Ikke postsendt
Fr. Biehl, Augustenborg

 

Mellem Aabenraa og Gråsten ligger Grøngrøft Slot, der for ganske nylig er blevet solgt for 7,5 mio. kroner.

Slottets historie kan dateres tilbage til midten af 1500-tallet og går således næsten 600 år tilbage.

Slottet var oprindelig i slægten Ahlefeldts eje. Da Frederik Ahlefeldt døde i 1686, overtog sønnen Frederik Ahlefeldt godset. Ved hans død i havde godset dog økonomiske problemer, da det overgik til broderen Carl Ahlefeldt.

Carl Ahlefeldt spillede en stor rolle under enevælden. Allerede fra de unge år var han tæt knyttet til kongehuset, hvor han bl.a. fulgte kronprins Frederik på en lang udlandsrejse i slutningen af 1600-tallet. Da Frederik IV (1671-1730) overtog tronen i 1699, blev Ahlefeldt en af kongens betroede personer. Senere blev han udnævnt til statholder over Slesvig og Holsten, en stilling, han bestred til sin død i 1722.

På trods af sine høje stillinger og store besiddelser lykkedes det dog ikke Carl Ahlefeldt at rette økonomien op. Da han døde i 1722, blev han samtidig erklæret konkurs. For Grøngrøft betød det, at tiden med Ahlefeldt’erne på gården var forbi. Gården blev i 1725 solgt videre til Asmus Paulsen.

Igennem resten af 1700-tallet og hele 1800-tallet var Grøngrøft ejet af primært slægterne Boysen og Bachmann.

I 1935 blev Grøngrøft købt af den tyske skibsreder Poul Rickmers, og gården var derfor i tysk eje under hele Anden Verdenskrig. Efter krigen konfiskerede Staten Grøngrøft som tysk ejendom. I 1953 åbnede drengehjemmet Grøngrøft Fredehjem.

Senere har Grøngrøft været anvendt som skolehjem og asylcenter. I 2007 købte erhvervsmanden Jens Erik Nyland Grøngrøft og foretog en omfattende restaurering, hvorefter han gav det navnet Grøngrøft Slot.

Jens Nyland gik imidlertid også konkurs.

Boet efter Jens Erik Nyland, Haderslev har her i år solgt Grøngrøft Slot til en køber for antageligvis 7,5 millioner. Slottet, var først sat til salg for 22,5 millioner kroner. Siden blev prisen reguleret ned til 15 millioner, men solgt blev slottet ikke. Og det var stærkt medvirkende til Nylands konkurs i 2016.

Der foreligger for tiden ikke oplysninger om, hvad Slottet skal bruges til fremover.


Sådan ser slottet ud i dag i fulgeperspektiv

 

 

QXL i Norge og den nye auktionsplatform Gi Bud. Salg af gamle postkort

QXL i Norge

QXL har igen ændret deres forretningsbetingelser temmelig radikalt. Fra den 1. juni 2017 har det været gratis at købe varer på QXL, hvor det forud for denne dato kostede køberne et hammerslagsgebyr på 5,- kr. pr. købt lot.

Til gengæld blev hammerslagsgebyret fra den 1. juni væltet over på sælgerne, der fra denne dato skulle betale 10,- kr. pr. solgt lot + som tidligere endvidere 8% af salgsprisen.

Det må betyde dødsstødet for salg af de billige postkort, idet postkort til 10,- kr. og derunder vil give sælgere et direkte tab. Et postkort til 15,- kr. vil koste sælgeren 11,20 kr. til QXL, og der ville således kun blive 3,80 kr. til sælger.

For nogen tid siden eksperimenterede QXL i både Danmark og Norge (de to landes auktionsplatforme har samme ejer, nemlig Lauritz.com) med en ny side og indførte samtidig de upopulære hammerslagsgebyrer. Det betød en masseflugt fra QXL, et tab, som de ikke er kommet sig over i Norge.

Udover QXL er der i Norge dukket en ny salgskanal op, siden Gi Bud, der nu har overhalet QXL og er blevet markedsleder for salg af norske gamle postkort.

Jeg har udarbejdet en sammenligning af de QXL og Gi Bud i dagene omkring ændringene.

Dagen før ændringerne, den 31. maj 2017 var der på QXL.no oplagt 9.534 norske postkort til salg. Der var bud på de 98, hvilket svarer til en budrate på 1,0. Samme dato var der på Gi Buds side oplagt 10.175 norske postkort, hvor der var bud på de 310, hvilket giver en budrate på 3,0.

Den 13. juni 2017, hvor ændringerne burde være slået igennem, var der på QXL 6.555 norske postkort med bud på de 38 (budrate på 0,6).

På Gi Buds side var der samme dag 10.627 postkort oplagt med bud på de 510 (budrate 4,8).

Oplægningerne af norske postkort på QXL er fra den 1.6.2017 til den 15.6.2017  faldet fra 14.088 til 9.133. Et fald på i alt 6.434 stk, svarende til en nedgang på over 35%.

Der er – uvist af hvilken grund – stadig postkort til salg på 10,- kroner og derunder på QXL. De vil give sælgeren et direkte tab. Det er nærliggende at antage, at disse auktioner efterhånden vil dø ud. så der i løbet af kort tid vil være tale om et direkte fald i norske postkort til salg på QXL, som formentlig vil ligge på omkring de 40-50%.

Gi Bud har ikke umiddelbart opslugt faldet fra QXL, men deres budrate er hævet betragtelig.

Det bliver spændende  at følge udviklingen hen over sommeren og ind i genoptagelsen af hobbyaktiviteterne omkring 1. september.

___________________________________________________________________________

Jeg har lavet en tilsvarende analyse over auktionsplatformene for gamle postkort i Danmark.

QXL i Danmark og alle de andre. Salg af gamle postkort

QXL i Danmark

QXL har igen ændret deres forretningsbetingelser temmelig radikalt. Fra den 1. juni 2017 har det været gratis at købe varer på QXL, hvor det forud for denne dato kostede køberne et hammerslagsgebyr på 5,- kr. pr. købt lot.

Til gengæld blev hammerslagsgebyret fra den 1. juni væltet over på sælgerne, der fra denne dato skulle betale 10,- kr. pr. solgt lot + som tidligere endvidere 8% af salgsprisen.

Det må betyde dødsstødet for salg af de billige postkort, idet postkort til 10,- kr. og derunder vil give sælgere et direkte tab. Et postkort til 15,- kr. vil koste sælgeren 11,20 kr. til QXL, og der ville således kun blive 3,80 kr. til sælger.

QXL har – på trods af nogle uheldige ændringer af deres salgsside samt indførelse af de upopulære hammerslagsgebyrer –  bevaret sin markedsledende funktion, når det drejer sig om formidling af gamle postkort her i landet.

På Trustpilot (hvor der måles på hjemmesidernes popularitet) har QXL scoret uhyggelig lave karakterer, og mange sælgere forlader eller vil forlade platformen. Ud af 5 mulige point scorer QXL kun 1,9 points, hvilket i den grad er i den lave ende. Der kan ses flere kommentarer her https://dk.trustpilot.com/review/www.qxl.dk

Udover QXL er der  i Danmark to andre salgskanaler for gamle postkort, nemlig Danmarks Filatelistforbunds Netsalgsside og DanskNetAuktion. Det er fuldkommen gratis både at købe og sælge på DANFILS Netsalgsside, men det er kun medlemmer af forbundet, der kan sælge.

Jeg har udarbejdet en sammenligning af de QXL og Dansk Filatelistforbunds Netsalgsside i dagene omkring ændringene.

Dagen før ændringerne, den 31. maj 2017 var der på QXL oplagt 14.088 danske postkort til salg. Der var bud på de 182, hvilket svarer til en budrate på 1,3. Samme dato var der på DANFILS side oplagt 6.385 danske postkort, hvor der var bud på de 29, hvilket giver en budrate på 0,5.

Den 13. juni 2017, hvor ændringerne burde være slået igennem, var der på QXL 9.133 danskepostkort med bud på de 108 (budrate på 1,2).

På Dansk Filatelistforbunds Netsalgsside var der samme dag 6.084 danske postkort oplagt med bud på de 27 (budrate 0,4).

Oplægningerne af postkort på QXL er fra den 1.6.2017 til den 15.6.2017  faldet fra 15.096 til 8.662. Et fald på i alt 6.434 stk, svarende til en nedgang på over 42%.

Nu skulle man tro, at der ikke den 15.6.2017 var oplagt postkort til 10,- kr. og derunder, idet de vil give sælgeren et direkte tab. Ikke desto mindre var der 1.094 kort til en opråbspris på 10,- kr. og derunder.

Det er nærliggende at antage, at disse auktioner efterhånden vil dø ud. så der i løbet af kort tid vil være tale om et direkte fald i postkort til salg på QXL, som formentlig vil ligge på omkring de 50%.

Ændringen på DANFILS Netsalgsside i samme periode har ikke vist stor ændring. Rent faktisk en lille tilbagegang, så de har ikke opslugt faldet fra QXL.

Det bliver spændende  at følge udviklingen hen over sommeren og ind i genoptagelsen af hobbyaktiviteterne omkring 1. september.

Når QXL i Danmark kan bevare sin position – omend stærkt svækket – hænger det efter min mening sammen med en utrolig brugervenlig salgsside med mange applikationer. Og for storsælgerne ikke mindst deres såkaldte Superlister, der er et godt værktøj.

___________________________________________________________________________

Jeg har på tilsvarende vis foretaget en tilsvarende analyse over auktionsplatformene for gamle postkort i Norge.

Netsalg: De to største auktionsplatforme for postkort

gedser-den-gamle-smedie
Eksempel på postkort på QXL den 6.8.2016
Den gamle Smedie i Gedser
22 besøg, 15 bud

For nøjagtig 1 år siden kastede QXL håndklædet i ringen efter 2 måneders ørkenvandring på en ny ikke-afprøvet auktionsside. Brugerne gav op og forlod QXL,  der indtil da havde været Danmarks største netauktion for “gamle postkort”.

QXL måtte så efter 2 måneders forsøg på at få rettet miseren,  nødtvungent vende tilbage til deres gamle side, og siden har den for så vidt kørt som den gjorde tidligere.

Danmarks Filtelistforbunds netsalgsside fik under QXL´s 2 måneders ørkenvandring en voldsom opblomstring. Og selvom der her er tale om en foreningsbaseret netsalgsside, valgte mange postkortsamlere at bruge denne side til både at sælge og købe.

De to sider er fortsat Danmarks ubestridt største auktionssider for postkort. Her medregner jeg hverken ebay eller delcampe, som indholder langt flere postkort. Men her er der tale om sider, der dækker hele verden, mens de to sider, jeg vil sammenligne, begge er danske og med danske “ejere”.

noerre boulevard
Eksempel på postkort på Danfil den 6.8.2016
Nørre Boulevard, København
5 besøg, 1 bud

Den 7. september 2015 havde QXL overhalet Danfils netsalgsside for så vidt angik udbudte postkort. Og tilmed med en højere salgsrate.

I dag – 1 år efter fiaskoen-  har QXL vundet en del af det tabte ind, og selvom vi er i en sommerperiode, har QXL også markant bedre salgsrater. Der er nu 62 % flere postkort på QXL end på Danfil.

Den 7. september 2015 var tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 4.936. Salgsrate: 2.2 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.218. Salgsrate: 2.0 %

 

Den 6. august 2016 er tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 8.098. Salgsrate: 2.0 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.900. Salgsrate: 0.7 %

 

 

QXL og DANFIL. II

Når det handler om danske postkort og internetauktioner skiller to platforme sig ud.

QXL, der er ejet af lauritz.com og en del af koncernen, er en ren kommerciel auktionsside. Her er det gratis at lægge postkort op, men sælgeren skal betale 8% af hammerslagsprisen til QXL. Køberen skal betale 5,- kr. pr. købt lot.

I 2015 forsøgte QXL sig med en helt ny auktionsside, der for at sige det mildt,  var noget bras. Ikke mange hvide mennesker forstod, hvad det gik ud på, og brugerne forsvandt som dug for solen. QXL proklamerede højt og flot, at man ALDRIG ville gå tilbage til den gamle side, som man opfattede som værende slidt op.

QXL måtte dog – efterhånden som kunderne flygtede- bide i det sure æble, kravle til patten og genindføre den gamle side. Stille og roligt vandt man noget af det tabte tilbage igen, i hvert fald omsætningsmæssigt.

Heroverfor står DANFIL, der er en ren foreningsside. DANFILS netsalg er ejet af Danmars Filatelist Forbund. Her er der ikke forbundet gebyrer med hverken at sælge eller at købe. Dog er det sådan, at man skal være medlem af Danmarks Filatelistforbund, der er en paraplyorganisation for en stor række frimærkeklubber over hele landet, for at kunne sælge materiale. Alle kan imidlertid oprette en profil derinde og købe, uanset om man er medlem eller ej.

Til salg på QXL. Pris 20,- kr.
2400w
VIBORG. Raadhuset
Postsendt 1909 fra Viborg til Struer
W.K.F. 3353

Den 27.2.2016 – i uge 8/16 – foretog jeg en optælling af trafikken på de to platforme.

På QXL var der udbudt 11.612 danske postkort. Der var afgivet bud på de 399 kort, hvilket svarer til en budrate på 3,4%. Det vil sige, at en sælger i gennemsnit kan forvente at sælge 34 kort ud af 1000 oplagt til salg.

Til salg på Danfil. Pris 15,- kr.
2661w
HOLSTEBRO. Øen i Anlæget
Postsendt 1905 til Struer
Udelt bagside
Jernbanestempel
H.H.O. 714

På Danfil var der på samme tidspunkt oplagt 4.608 danske postkort. Der var afgivet bud på 30 postkort, hvilket svarer til en budrate på 0,7%. Det vil så her sige, at en sælger i gennemsnit kan forvente at sælge 7 postkort ud af 1000 oplagte.

QXL har således igen indtaget en førerposition på det danske marked. På trods af, at hammerslagsgebyret fortsat er upopulært blandt samlere, er det altså især her, køberne ser ind.

I april måned lancerer Danfil en kampagne, hvor sælgere kan få promoveret særlig samlevenlige objekter, både blandt frimærker, mønter og postkort. En lignende kampagne blev kørt i 2015 med en del succes. Det er mange besøgende, når kampagnen løber af stablen, ligesom nogle af effekterne vil blive afbildet i forbundets medlemsblad.

 

 

 

Nørre Nebel og dens driftige Boghandel

Nørre Nebel er en lille by det sydvestlige Jylland med ca. 1.300 indbyggere,  beliggende i Nørre Nebel Sogn, midt mellem Varde (23 km.) og Tarm (23 km).

Togforbindelsen til Varde  er fortsat i drift og nu udbygget til Esbjerg med forbindelse til IC-tog. Togforbindelsen til Nymindegab er nedlagt, men siden sommeren 2001 har man som turist kunnet køre på skinnecykel til Nymindegab.  Fornem farten her

_______________________________________________________________________________________________

Det var tidstypisk i postkortenes barndom – i begyndelsen af 1900-tallet – at fotografen fik de omkringløbende børn kaldt sammen og opstillet for at give motivet liv. Således også her.

7354z
NØRRE NEBEL
Ikke postsendt. Fra omkring 1910
N. Nielsens Boghandel

Kortet er udgivet af Niels Nielsens Boghandel i Bredgade 59 i Nørre Nebel. Han bygger sit hus med boghandelen som et af de kun 26 huse i byen i 1889. Han drev boghandelen indtil 1924, hvor han overdrog den til sin søn Viggo Nielsen.

Boghandelen forbliver i drift med skiftende ejere helt indtil 2004, hvor den endelig måtte lade livet.

Udover postkortene handlede boghandelen også med både bøger, papir, musikinstrumenter, malervarer og tapet. Der var meget lange åbningstider,  kl. 7-21/22 på hverdage og på lørdage ofte helt til midnat. Mange ting er blevet afprøvet i butikken. I 1922 begyndte man at handle med foto og indrettede mørkekammer. De første grammofonplader blev solgt i boghandelen i Nørre Nebel. På det tidspunkt lå der en “radio-fabrik” bag ved butikken. Danmark var et foregangsland,  hvad angik radioer. Der var i 1931 så mange radioapparater i Danmark, at kun Tyskland havde flere i reelle tal). En af de opfindelser, der blev gjort på fabrikken i Nørre Nebel, blev kopieret af Bang & Olufsen, der med succes udnyttede den.

Den lokale “Ugeavisen” blev også trykt i Nørre Nebel Boghandel, men blev senere solgt fra. Også i 1990’erne forsøgte boghandelen at følge med tiden og udviklingen. Man ville gerne være med til at præge bybilledet og samfundet og skabe aktiviteter til gavn for lokalsamfundet. Seneste speciale var drager, som boghandleren selv importerede.

Se flere postkort fra Varde og Omegn her

 

 

Åbent brev til QXL’s ledelse

I frimærke- og postkortkredse bliver QXL ofte drøftet. Det sidste halve år har diskussionerne været temmelig voldsomme.

QXL har gennem en meget lang årrække været samlernes foretrukne auktionsplatform. For et par år siden blev der dog bestyrtelse i samlerkredsene, da QXL proklamerede, at det skulle koste 5,- kr. at købe et udbudt lot. Det betød et drastisk fald i salget af mindre kostbare frimærker og postkort. Mange forlod foretagendet, men firmaet holdt skindet på næsen.

Med introduktionen i juli måned i år af en helt ny og aldeles mislykket auktionsside var der nærmest faneflugt fra QXL. Det var mildest talt noget makværk, som næppe kan have været testet. Der gik et par måneder, inden sløret blev taget væk fra øjnene. Jeg behøver ikke gå i detaljer omkring episoden. Brugerne kender den og QXL vel sagtens ikke mindst. Der blev ikke lagt fingre imellem på debatsiderne på facebook. Siden her sandede dog til på grund af en voldsom ophobning af utilfredse brugere. De stakkels QXL-medarbejdere, der var sat til at besvare alle forespørgslerne, kunne slet ikke følge med og til sidst kan man sige, at debatsiden gik ned.

Mails til QXL blev enten ikke besvaret eller også fik man efter en lang periode en sludder for en sladder, der ofte var et ”goddag-mand-økseskaft-svar”. Kommunikationen med brugerne var elendig og jeg vil påstå, nærmeste ikke eksisterende.

Den gamle side er – trods sine svagheder – nu tilbage og noget af det tabte er vundet ind. Men langt fra alt, hvilket jeg forsøgte at dokumentere i min blog i går. Interesserede kan se her:

http://blog.bjorneri.dk/?p=691

Mange brugere spørger sig selv, hvad kan QXL nu finde på? En ny side, der kommer som en tyv om natten? Vil de lukke helt? Kan den gamle side stadig være funktionsdygtig?

Det er jo ingen hemmelighed, at økonomien ikke er tilfredsstillende, men det handler jo også om at se på udgiftssiden. Det kan ikke passe, at der ikke kan sparkes økonomi i sådan en side. Til sammenligning vedligeholdes Danmarks Filatelist Forbunds salgsside stort set uden omkostninger. Og her er det gratis at lægge op, at købe og at sælge. Jeg mener ikke, at QXL skal drives som et non-profit-foretagende. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, man ikke kan få indtægter og udgifter til at passe sammen.

Min bøn til QXL – eller måske til lauritz.com – er derfor:

Kan vi – brugerne –  forvente at blive informeret om de planer, QXL har. Det være sig både strategiske og taktiske planer?

Har QXL overvejet at involvere ambassadørkorpset (hvis det da stadig findes) i ændringer?

Hvordan med storsælgere og stor-købere. Kan de forvente at blive inddraget som sparringspartnere?

Der er rige muligheder for at involvere andre i et forum til fornyelse og justering af auktionssiden. Tænk, hvis en eller anden bruger måske kunne fremkomme med justeringsforslag, der kunne udvikle siden i konstruktiv retning?

Jeg tror ikke der er divergerende meninger hos QXL og deres brugere. Men vil QXL dialogen…?

Med venlig hilsen

Bjørn Eriksen

Bruger på QXL: bjorneriksen

QXL og DANFIL – igen, igen!

På QXL for tiden:  Opråb 45,- kr.

5500y
Dragør Havn
Postsendt 1912 med julemærke
A.C. Illum, København. No. 144

For godt en måned siden smed QXL håndklædet i ringen efter deres fadæse med forsøget på en ny auktionsplatform , som slet ikke fungerede. Selvom de principfast havde meddelt, at de aldrig ville gå tilbage til deres gamle side, måtte de bide i det sure æble og genoptage denne side, der på trods af nogle få skønhedspletter var langt at foretrække.

Hvordan er det så gået efter den gamle side er genopstået og har fungeret i 5-6 uger?

Den gamle side fungerer fuldkommen som tidligere, men det må konstateres, at der har været nærmest en folkeflugt fra QXL. Den nye katastrofeside var en torn i øjet på mange, og de forsvandt. Og det gælder både købere og sælgere. Mange smækkede med døren.

Den 6. december 2014 var der på QXL 15.670 danske postkort til salg. Aktuelle bud på kortene var 630, hvilket svarede til en budrate på 4 %

I dag den 12. oktober var der 7.110 danske postkort til salg. Der var bud på de 244, hvilket svarer til en budrate på 3,4 %. Vi er altså ca. der, hvor  QXL har mistet omkring 50 % af deres oplægninger efter deres fejlslagne eksperiment.

Til sammenligning var der på Danmarks Filatelistforbunds netsalg den 6. december 2014 i alt 1.478 danske postkort til salg. Heraf var der bud på de 20, hvilket udgjorde 1,4 % af de oplagte kort.

I dag den 12. oktober 2015 var der 4.789 danske postkort til salg her med en budrate på 2 %. Altså mere end en 3-dobling siden december måned.

På DANFIL for tiden: Opråb 10,-kr.

8021
Betty Nansen i “Kameliadamen”
Ikke postsendt
Alex Vincents Forlag

Andre danske  auktionsplatforme har ikke tilnærmelsesvis oplevet så store udsving som de to, jeg her sammenligner.

– – – – – – – – – – – – –

Det er værd på bemærke, at QXL er en forretningsbaseret auktion (en netauktionsside ejet af auktionsfirmaet lauritz.com). De bestemmer suverænt selv forretningsbetingelser, priser og gebyrer. Det koster for tiden 5,- kr. at vinde et lot. Det er gratis at lægge lots op, men det koster 8 % af salgssummen, hvis lottet bliver solgt.

Heroverfor står Danmarks Filatelistforbunds netsalgsside.  Alle kan oprette en profil derinde, men det er kun medlemmer af Danmarks Filatelistforbund, der kan sælge materiale. Det er gratis både at byde, at sælge og at købe.