Stenders stand på Landsudstillingen i Aarhus 1909

Stenders stand 
Aarhus. Landudstillingen 1909. Bazargangen
Glaspladen, der netop er blevet digitaliseret

I Den gamle By i Aarhus foregår der for tiden et større arbejde med at digitalisere en del ældre glasplader fra forskellige fotografer i byen. Arbejdet udføres bl.a. af frivillige, heriblandt Asger Christiansen, som mest er kendt for sine bøger om jernbanestrækninger i Danmark. Han har endvidere et eminent kendskab til både tog og sporvogne.

For et stykke tid siden sendte bemeldte Asger Christiansen mig et billede af en glasplade, visende Stenders bod på Landsudstillingen i Aarhus 1909.

Kortet var for mig aldeles ukendt. Jeg anede ikke, at Carl Stenders Postkortforlag overhovedet havde en bod på landsudstillingen.

Jeg blev noget overrasket, for der var givet fotograf Thomas Sørensen Hermansen (1867-1930) eneret på fotografering internt på selve udstillingen “indenfor portene”. Det er således også ham, der har foreviget dette motiv.

Der findes et utal af postkort fra landudstillingen i Aarhus 1909, også af andre fotografer. Men på grund af eneretten til fotograf Hermansen, måtte andre fotografer op i højderne på de omkringliggende beboelseshuse. Det skete ikke mindst fra de høje huse i Marselisborg Allé, hvorfra der kunne zoomes ind på de enkelte bygninger og elementer på landsudstillingen.

Torben Hilberg, Middelfart, der har forsket en del i netop Landudstillingen 1909 og tilmed har  udstillet en fremragende postkortsamling med dette tema,  skriver i anledning af postkortet:

”Fotograf  T. S. Hermansen, “afregnede” med boghandlerne Bang og Gluud, som står nævnt på kortets adresseside. Hermansen havde atelier i hjørnebygningen Guldsmedgade/Nørre Allé (se vedhæftede kort, hvor hans atelier ses på tagetagen helt til højre).

Hermansens atelier

Tilbage til kortet, der viser Stenders Forlag. Stender stod for det tekniske, som i øvrigt blev lavet i Tyskland. Dette sidste blev de skoset for i aviserne, da Landsudstillingen jo skulle vise dansk arbejdes formåen. Stender svarede, at det danske niveau for postkortproduktion var for dårligt og for langsomt. Kortene skulle jo bl.a. gerne ud, inden motiverne blev for gamle. Farvelægningen blev dog udført i hånden af danske børn og kvinder, der var hyret til formålet. Herren til venstre på billedet, burde egentlig være Hermansen, som man ser på en del kort fra udstillingen.. Men han er for korpulent og skal formentlig blot skabe lidt balance i billedet. Det kan jo være Hr. Bang eller Hr. Gluud, men det er ikke undersøgt nærmere. I øvrigt er forretningen til venstre for postkortsalget på billedet er Landsudstillingens thehus.”

Hermansen på LU

Da postkortklubbens kasserer Per Sørensen fik kigget efter i sine gemmer, fandt han et rigtigt postkort med motivet. Glaspladen er således ægte og har været anvendt til postkortproduktion.

Historien knytter sig fint op til Dansk Postkort Klubs arbejde med at få Stenders arkiv digitaliseret.

 

Postkort fra Hillerød. En boganmeldelse

LW Hilleroed

Min gode samlerven, Lennart Weber fra Hillerød, har udgivet en smuk bog om postkort fra Hillerød. Jeg kan bekræfte, at postkort fra netop Hillerød er andet og mere end blot Frederiksborg Slot, som han om nogen i øvrigt også har forsket i. Han skriver selv i omtalen af bogen:

“I 40 år har jeg samlet på gamle postkort fra Hillerød, og nu er tiden inde til at lade andre få glæde af denne samling, der er fyldt med minder fra det gamle Hillerød. ”Postkort fra Hillerød” viser ca. 550 postkort fra Hillerød og omegn. Hovedvægten ligger på Hillerød by, men der er også eksempler på postkort fra Skævinge, Nødebo, Uvelse, Gørløse, Gadevang og alle de andre landsbyer rundt om Hillerød.

Bogen indledes med en beskrivelse af postkortets betydning, og derefter er postkortene præsenteret i alfabetisk orden. Det starter med Alsønderup og slutter med Østergade. Bogen viser stribevis af butiksfacader fra Helsingørsgade, Torvet og Slotsgade fra omkring 1900.

Men der er også udvidede historier om f.eks. malersvend Frederik Denker, der gik på valsen gennem Europa 1897-1901 og modtog stribevis af smukke postkort hjemme fra Hillerød.

I bogen kan man læse om den belgiske flyver, Cozic, der var en af de første der fløj over Danmark, og netop i 1911 satte han hele Nordsjælland på den anden ende, da han fløj over Hillerødsholms marker i et meget åbent fly. Hans bedrifter blev foreviget på postkort, hvoraf nogle få er dukket op.

Bogen sluttes af med en tur rundt om Frederiksborg Slot og bag i bogen er der et omfattende register over bogens mange oplysninger. Postkort fra Hillerød udgives på Webers Forlag og den koster 249,95. Kan fås hos boghandlere eller ved direkte henvendelse til forfatteren på lennart.weber@outlook.com eller på hjemmesidenwww.webersforlag.dk