Erotiske postkort II…. med en rettelse

3

Kortet er tegnet af Carl Røgind

Jeg må med skam melde, at jeg for nylig har krediteret det ovenfor viste postkort til den forkerte kunstner.

Jeg fik tillagt postkorttegnerske Ebba Ebbesen æren for at have tegnet kortet. Det har hun ikke. Derimod er kortet tegnet af en anden stor postkortkunstner, nemlig Carl Røgind.

Det burde jeg selvfølgelig have set, om ikke andet så på den faktisk meget tydelige signatur på forsiden.
__________________________________________________________________________

Jeg skylder samtidig en kort beskrivelse af, hvem Carl Røgind egentlig var:

Carl Røgind (1871-1933) havde tidligt en drøm om at leve som tegner. Der er ingen tvivl om, at det var hans helt store livslange lidenskab.

Han gik på Kunstakademiet i 2 år fra 1897-1899 og blev i 1901 ansat i Københavns Skolevæsen. Fra 1913 og til sin død i 1933 var han tegnelærer på Sundbyøster Skole i København

Sideløbende med hans lærergerning tegnede han mere end 1000 postkort og forsynede en lang række blade og magasiner med tegninger. Bl.a. Puk, Klods-Hans og Blæksprutten.

Om Carl Røgind kan der læses meget mere og ses mange flere af hans postkort på Per Sørensens hjemmeside her.

Fra samme side har jeg “lånt” et Ebba Ebbesenkort:

Sign. Ebbe Ebbesen

“La fille danoise”
S. N. Philipsons Forlag
Tilhører Elin Christensen

Selvom ligheden i stregen er påfaldende, må jeg beklage den pinlige fejl, jeg fik lavet.

Erotiske postkort

3

“Næ Du – jeg pynter mig ikke, jeg kommer som jeg er. -“
Forlag E.D.f.P.H. 2574/9 Eneret
Tegnet af Ebba Ebbesen

Erotiske postkort er kommet på mode blandt samlere. Priserne på de gode af slagsen er i temmelig dyre og endvidere sjældne.  F.eks. er det kun lykkedes mig at fremskaffe dette ene postkort fra Ebba Ebbesens hånd.

Grænsen mellem erotiske og pornografiske postkort er knivskarp. Begge dele findes. Men jeg holder mig på en den “rene” side. For mig handler det om, at postkortene skal give en en god oplevelse, hvor fantasien kan spille med. Det kniber ofte for de postkort, der ligger på den anden side af kridtstregen.

Erotiske postkort har gennem tiderne været udsat for heftig censur. Således var det i mine unge år forbudt at sende postkort med stærke erotiske scener. Som det hed i postloven: “-det er endvidere forbudt at fremsende åbne forsendelser med obskønt indhold.” Disse kort blev rent postalt betragtet som værende på linie med forsendelser med injurierende udtalelser eller åbne forsendelser med fornærmende bemærkninger fremsat mod kongehusets  eller regeringens medlemmer.

Kortet i dag er produceret af tegnersken Ebba Ebbesen, der var datter af den berømte fotograf og brevkortforlægger H.A. Ebbesen i Aarhus. Der er ingen tvivl om, at Ebba fik sin inspiration via faderens metier, men i modsætning til sin bror svingede hun væk fra selv fotografjobbet og over til jobbet som tegnerske.

Hendes erotiske motiver er efter min mening noget af det smukkeste, men hendes kort er også sjældne og rasende  dyre at erhverve.

Interesserede kan finde flere kort af Ebba Ebbesen her på Per Sørensens fremragende hjemmeside om Postkortkunstnere.  

Her kan læses mere om, hvem Ebba Ebbesen var her

Ifølge Munksgaards fremmeordbog:

Erotik = elskov; kærlighedsdigtning
Pornografi: billeder af utugtigt indhold
Obskøn: liderlig; uanstændig

2

Selv et reklamekort kan udtrykke smuk erotik

HOLSTED. Sønderbro

1813

Holsted. Sønderbro
Postsendt 1961 fra Holsted til Gudme på Fyn
Kiosken, Holsted. Nr. 15425

Holsted er med sine ca. 3.000 indbyggere en mindre stationsby på jernbanestrækningen Lunderskov-Esbjerg.

Ordet hol betyder i realiteten ”hul i en Aa”, hvilket også kan ses i motivet på postkortet, der markerer overgangen over Holsted Aa ved Sønderbro.

Holsted Aa har sit udspring i Vejen, hvor den så gennemkryser Holsted By flere steder, inden den løber videre ud i Sneum Aa og senere i Vadehavet.

På postkortet kan på den anden side af broen anes købmand og isenkræmmer L. Svendsens forretning.

I foråret 2014 åbnede slagterikoncernen Danish Crown et kreaturslagteri i byen. Når slagteriet i Holsted er kørt ind, skal der slagtes 4.500 dyr om ugen. Det svarer til cirka halvdelen af alle de kreaturer, der slagtes om ugen i Danmark.

Medarbejderstaben på slagteriet udgør til en start 171. Antallet af arbejdspladser forrventes at stige til over 200 hen over 2014.

Holsted er en del af den nye Vejen kommune. Derfor har jeg valgt at placerere mine postkort fra Holsted under Vejen.

Der kan ses flere her

 

 

Ellen Aggerholm. Skuespillerinde i begyndelsen af 1900-tallet

10224y

Ellen Aggerholm
i “Frøken Josette – min Kone”
Postsendt 1927
Alex Vincents. 587

Ellen Aggerholm, f. Abrahams (1882-1963) var danske skuespillerinde. Hun debuterede i 1901 på Folketeatret i København

Sit endelige gennembrud fik hun i 1903 som Käthie i skuespillet Hans Højhed, der blev spillet over 100 gange i perioden 1903-1906.

Hun blev i 1903 gift med skuespilleren Svend Aggerholm, og de spillede en del teater sammen her i landet., inden de i årene 1910 – 1914 opholdt sig i London, hvor de skabte sig en flot position i engelsk teater.

Hun returnerede med sin mand til Danmark i 1914 og turnerede 1914-17 i provinsen og Oslo med det teaterselskab, som hendes mand var leder af, og da han i 1917 blev direktør for Odense Teater, fulgte hun med og blev teatrets førende kvindelige kraft.

Hendes karriere sluttede i 1947 efter en årrække på Frederiksberg Teater.

7749

Hr. og Fru Aggerholm
Postsendt 1905
Alex Vincent. 1018

Frøken Josette – min kone er et lystspil i 4 akter af  P. Gavault og Robert Charvay. Oversat af Paul Reumert.

Her kan ses flere postkort med danske scenekunstnere

“Københavns Rundfart” fra 1930´erne

1244z

Københavns Rundfart
Postsendt  27. juni 1938 til Norrköping, Sverige
Leonar 18

Postkortet viser en bus med turister på vej rundt i København engang i 1930´erne. Bussen bliver foreviget foran Statens Museum for Kunst i Sølvgade i København.

Ifølge Statstidende fra 1934 overtager Hans Hansen dette år som eneste indehaver firmaet Københavns Rundfart.

Det er vel ikke utænkelig, at det netop er Hans Hansen, der poserer foran køretøjet? Det er næppe chaufføren, for han kan anes på sin plads inde i bussen.

Allerede i 1935 dør Hans Hansen, men firmaet videreføres af hans enke Ane Marie Hansen. Hun dør i 1941, hvorefter firmaet ophæves.

Hvis det således er Hans Hansen, der er ved siden af bussen, kan fotografiet dateres til 1934/1935.

Afsenderne – Majken og Harry – beretter hjem til Sverige, at de efter en tur fra Malmö netop har taget en tur med rundtursbussen, inden de om aftenen skal i Tivoli.

Der kan ses andre postkort fra De Indre København her

Ringsted som garnisonsby

2542

Postsendt
Frimærket afdampet
P.V. Hansens Boghandel. 42451

I 1908 var der planer om at Ringsted skulle have både en fodfolkskaserne og en artillerikaserne. Borgmester Prahl mente imidlertid, at Ringsted med sine kun 4.000 indbyggere var for lille til at rumme to kaserner. Derfor blev det kun til, at der skulle oprettes en artilleriafdeling på ca. 200 mand.

Den ny kasernebygning blev indviet i 1914.

Under 2. verdenskrig havde tyskerne beslaglagt kasernen.

I 1974 var det slut med de store mandskabsstyrker på kasernen, idet den blev hjemsted for 1. Sjællandske Brigade og i 1978 også for Østre Landsdelskommando, som begge bestod af officerer og kontorpersonel. Fra at være en kaserne med mange soldater blev den omdannet til et stort kontorkompleks for de højere stabe i forsvaret.

I 1999 beslutter Folketinget at nedlægge Ringsted Kaserne. Hjemmeværnsregionen forbliver dog i hovedbygningen.

Den 1. maj 2001 blev kasernen købt af Ringsted Kommune.

Hvis nogle kan bidrage med oplysninger om hvad der er sket med bygningen siden kommunens overtagelse, vil jeg blive glad for en kommentar.
________________________________________________________

Kortet er udgivet af boghandler P.V. Hansen (f. 1886) der i 1915 overtog den lille boghandel på Torvet i Sct. Hansgade nr. 4 efter sin far. Her drev han boghandel indtil 1950, og udgav således også postkort fra byen og omegnen.

P.V. Hansen drev forretningen indtil 1950. Den ophørte endeligt i 1983.

Her kan ses flere postkort fra Ringsted

Nørre Lyndelse på Fyn. Carl Nielsens barndomshjem. Tågen letter…

15161

Nr. Lyndelse.
Carl Nielsens Barndomshjem
Ikke postsendt, men med frimærket fra 1965
Kortet er i format 15 * 10,5 cm.
Odens Bys Museer

Nørre Lyndelse er en by på det centrale Fyn med små 2000 indbyggere.

Nørre Lyndelse er fødeby for den store danske  komponist Carl Nielsen (1865-1931). Carl Nielsens Barndomshjem ligger i byen, selv om det måtte flyttes et stykke tilbage for at give plads til udvidelsen af landevejen mellem Odense og Faaborg. Over alt i byen bliver man mindet om Carl Nielsen: Carl Nielsens Vej, Carl Nielsen Skolen, Carl Nielsen Hallen og Carl Nielsen Børnehaven.

Der findes to statuer i byen til minde om Carl Nielsen, begge udført af Carl Nielsens hustru Anne Marie Carl Nielsen. Den første er en buste placeret i skolegården på Carl Nielsen Skolen. Busten er en afstøbning skænket af Ny Carlsbergfondet ved skolens indvielse i 1960. Den anden statue forestiller Carl Nielsen som en lille fløjtespillende dreng på en træstub og er placeret ud mod landevejen i det sydvestlige hjørne af præstegårdshaven, lige ved siden af plejehjemmet.

Carl Nielsen var en dansk komponist og dirigent. Han skrev seks symfonier, tre koncerter for hhv. violin, fløjte, klarinet og orkester, to operaer, seks strygekvartetter og anden kammermusik samt flere hundrede sange og andre vokalværker (kantater)

Postkortet er prydet med det frimærke, der i 1965 udkom med komponisten i anledning af 100-året for hans fødsel. Det er stemplet nøjagtig på hans 100-årsdag og oven i købet i Nørre Lyndelse.

Her kan ses flere postkort fra Odense og Omegn

ØLGOD. Udsigt fra Kirketaarnet

13166

ØLGOD. Udsigt fra Kirketaarnet
Postsendt i brev, men intet frimærke
Hans Nielsens Boghandel. 34259

I Vestjylland mellem Varde og Tarm ligger byen med det pragtfulde, velklingende navn Ølgod.

Man skal dog ikke lade sig snyde af navnet. For det stammer fra det olddanske “aluh”, som betyder Helligdom og det ligeledes olddanske “god”, der betyder Gud.

Ølgod er en stationsby, der ligger på den Vestjyske længdebane. Byen har ca. 4.000 indbyggere.

Ølgod er vokset frem på heden i en egn med sandede jorder, der ikke var velegnede til landbrug. Derfor ernærede lokalbefolkningen sig i høj grad ved at lave lerkrukker og andre husflidsredskaber. I forbindelse med egnens kirker ligger der en del missionshuse, som vidner om en stærk religiøs bevægelse gennem områdets historie.

I den vestlige del af byen ligger Ølgod Kirke, der er bygget i 1200-tallet. Her er fotografen til postkortet kravlet op i tårnet. Kirken stammer fra 1200-tallet og har en gotisk malmdøbefond, hvilket er en sjældenhed i danske kirker.

To kilometer syd for byen ligger Hjedding Mejerimuseum. Netop her i Hjedding opstod i 1882 Danmarks første andelsmejeri.

Køkkenproducenten HTH har hovedsæde i Ølgod.

Forhandleren af postkortet, Hans Nielsen (1871-1955) drev i mange år bog- og papirhandel i Ølgod på adressen Torvet 18 (tidligere Jernbanegade 3).

 Her kan ses flere postkort fra omegnen

SVENDBORG/THURØ. Ru(d)bjerg Skov

13284y

SVENDBORG. Parti fra Rudbjergskov
Postsendt 9.4.1913 (måske 8.4.1913) fra Thurø til København C
Forsynet med Svendborg  sidestempel
Stenders Forlag. Enberettiget 12217

Lidt øst for Svenborg ligger den lille Rubjerg Skov lige overfor øen Thurø.

Postkortet her viser et lille, idyllisk bindingsværkshus med stråtag netop i denne skov på en solskinsdag for mere end 100 år siden.

Petra Madsen, der bor på Thurø, lykønsker i teksten den 9. april 1913 Karen Eriksen i København med fødselsdagen.

I teksten skriver Petra bl.a. “Samme dag, du holder Fødselsdag, er det 25 Aar siden, at Pastor Schram blev kaldet til at være Præst på Thurø.”

Der er tale om Valdemar Laurits Schram, der var født i Roskilde i 1858. Han blev netop præst i Thurø Kirke i 1888 og kunne således holde sin 25 års jubiliæumsdag i kirken omkring postkortets afsendelsestidspunkt.

Kortet er endvidere forsynet med stjernestemplet Thurø, der blev anvendt på øen fra 1897 til 1933. Thurø var postalt underlagt Svenborg, hvilket også ses i sidestemplet netop herfra.

Her kan ses flere postkort fra Svendborg
Her kan ses flere postkort fra Thurø

Brønshøj Kirke. Den ældste i København

 

15050

BRØNSHØJ KIRKE
Ikke postsendt
Mål: 15 * 10,5 cm.
Den ældste kirke i København
Pro Sennectute. Nr. 3
Fot. P. Wigand

Brønshøj Kirke er Københavns ældste, efter at landsbyen Brønshøj i 1901 blev indlemmet i hovedstaden.

Den er opført af biskop Absalon i 1180’erne.

Under svenskernes besættelse i 1658 blev kirkens indre ryddet og antagelig brugt til våbenværksted. Kirken klarede sig dog gennem krigen i modsætning til f. eks. den daværende Rødovre Kirke. Altertavlen blev bevaret, mens det øvrige inventar gik tabt. Ligeledes havde  englænderne en lejr på kirkegården i 1807.

Da kirken er den ældste, dækkede den også oprindelig et langt større sogn end i dag. Sognene i Husum, Husumvold og Tingbjerg er således alle udskilt fra det område, som Brønshøj kirke oprindelig dækkede.

Postkortet kan købes her