Hornbæk Station. Dengang og nu

 

8279

Parti fra Hornbæk
Postsendt 1909
GM 2138

Hornbæk på nordspidsen af Sjælland er nok mest kendt som en ferieby med et helt fantastisk strand- og badeområde lige ud til Kattegat.

I sommermånederne 10-dobler Hornbæk sit indbyggertal. Fra ca. 3500 faste indbyggere til omkring 35.000.

Postkortet viser jernbanen gennem byen med Hornbæk Station nederst i billedet.

Stationen åbnede i 1906 som endestation på den nyåbnede Helsingør-Hornbæk Jernbane. Motivet på postkortet er fra tiden omkring netop denne åbning..

I 1916 blev jernbanen forlænget videre langs kysten til Gilleleje, hvorefter Hornbæk blev mellemstation på privatbanen Helsingør-Hornbæk-Gilleleje.

Til sammenligning et nutidsbillede hvor stationsbygningen fortsat findes i velholdt stand. Derimod er de øvrige bebyggelser på postkortet i mellemtiden revet ned.

Hornbaek i dag

Fra googles Street view 2009

Der er således lige godt 100 års forskel på de to billeder.

Der kan ses flere postkort fra Hornbæk her

 

 

ESPE på Midtfyn. Var den nu så uhyggelig?

4683y

ESPE. Gadeparti fra…
Postsendt 6.8.1914 fra Espe til Haarlev St.
PMB

Espe er en lille by på Fyn med 522 indbyggere. Byen er beliggende seks kilometer sydvest for Ringe og tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune

Postkortet er 100 år gammelt. Og det indeholder en tidstypisk korrespondance, der ikke kunne rummes fuldt ud på adressesiden. Marie, der har skrevet kortet, har derfor måttet ty til billedsiden, hvilket måske nok skæmmer fotooplevelsen men til gengæld fortæller noget om datidens kommunikation.

Marie beder på kortet sin søster Johanne Larsen i Haarlev ved Køge, om nu snart at komme på besøg. Hun er givetvis tjenstgørende på en af gårdene i Espe, men hun har ikke høje tanker om byen. Hun skriver, at det er ikke fordi søsteren skal noget rigtig hyggeligt, for her er højst uhyggeligt, og videre skriver hun “… men derfor kan vi jo godt snakke om gamle Fader”

Byen er så lille, at det er muligt at genfinde 1914-motivet i dag, takket være Googles “kørende” gadebilleder. Vi er på Lydinge Møllevej i nærheden af Forsamlingshuset.

Huset til venstre på postkortet står der endnu, omend forandret. Huset bagved på samme side står der også stadigvæk. (Google-fotoet er taget 2010)

espe2010

AARHUS. Forløberen for Forhistorisk Museum

 

106. Museumsgade. 'Huset'

Aarhus. Museumsgade. “Huset”
Postsendt 8.11.1909 fra Aarhus til Tved
Wm. Rohweder, Aarhus. Eneret

Det er i dag ikke til at forstå, at denne bygning – i folkemunde kaldet ”Huset” – i sin tid kunne rumme Forhistorisk Museum. Det var før museet blev flyttet til Moesgaard og sidenhen – i 2014 – er udvidet til et af landets største, mest moderne og flotteste museer.

Det var bl.a. til dette sted, Grauballemanden i 1952 blev ført og udstillet ,efter det over 2000 år gamle, velbevarede lig var blevet udgravet i en mose ved Grauballe i nærheden af Silkeborg. Interessen blandt aarhusianerne for at bese fundet var så stor, at der i mange dage efter åbningen var lange køer helt ud på Vester Allé.

Huset , der stadig ligger i Vester Allé/Museumsgade ved Aarhus Aa, blev bygget i 1877 og tegnet af kongelig bygningsinspektør V. Th. Walther (1819-1892). Han har herudover tegnet hovedbygningen til Silkeborg Papirfabrik. Sct. Pauls Kirke i Aarhus er stort set også opført efter hans tegninger.

Postkortet er sendt fra Aarhus i Landudstillingsåret 1909 til Tved på Mols. Det blev forhandlet ved en af datidens aarhusianske postkorthandlere Wm. Rohweder, der havde forretning i Guldsmedgade.

Huset har ført en meget omskiftelig tilværelse de sidste 40 år, hvor det delvis har været i kommunalt eje. Der har været forskellige kulturforeninger i huset, der også i en lang årrække rummede et Musikteater.

Her kan ses flere gamle postkort fra Aarhus

Bymiljø på de danske øer. Langeland og Mors

8501y

LANGELAND. Rudkjøbing Torv
Postsendt til USA. Frimærket dog aftaget
Andr. Brandts Boghandel, Rudkjøbing

Rudkøbing er Langelands Hovedstad med omkring 4.000 indbyggere. Vi er til Torvedag omkring 1920.

Rudkøbing har fostret store mænd, hvoraf især H.C. Ørsted blev verdenskendt for sin opdagelse af elektromagnetismen i 1820. Hans statue står i dag på Torvet her.

=============================================

2707

MORS. Nykøbing. Østergade
Ikke postsendt
Legind, Nykøbing, Eneret No. 3

Nykøbing på Mors er øens hovedstad med omkring 9.000 indbyggere.  Her poserer børn og fine damer fra borgerskabet for fotografen på Østergade

En af Danmarks ældste biografer ligger i hjertet af Nykøbing. Bio Mors blev åbnet 2. november 1924 i en dristig arkitektur med sandstenssøjler og indrettet med marmor og ædelt træ, de bedste teaterstole og et moderne varmesystem.

Her kan ses flere postkort fra Langeland

Her kan ses flere postkort fra Mors

 

Aarhus. Schleppegrellsgade. Gaden der er svær at stave til…

 

102. Schleppegrellsgade

Aarhus. Schleppegrellsgade
Kortet er fra efter 1926, hvor Sct. Lukaskirken, hvis tårn ses i baggrunden, blev indviet.
Ikke postsendt

Stender. Aarhus 227

 

Gaden er opkaldt efter Friderich Adolph Schleppegrell (1792-1850), der  blev født i Larvik i  Norge, der dengang hørte til Danmark,  som søn af generalmajor Otto Heinrich von Schleppegrell.

Sammen med bl.a. Olaf Rye drog han til Tyskland i 1815, hvor han lod sig  hverve til den prøjsiske hær. Her deltog de en tid i besættelsen af Frankrig af de allierede tropper. Senere lod de sig begge ansætte i den danske hær.

Schleppegrell er især kendt for sin indsats i Treårskrigen (1848-1851), hvor han ved krigsudbruddet i 1848 som oberst fik kommandoen over venstre flankekorps. På baggrund af sin indsats blev han senere samme år udnævnt til generalmajor.

Med denne titel blev han chef for 2. armédivision, der indledte angrebet ved Isted 25. Juli 1850.. Han blev hårdt såret under ledelsen af angrebet ved Øvre Stolk og døde næste morgen i Flensborg af sine sår. Der er dog flere versioner af hans død, bl.a. fra daværende oberstløjtnant Bülow (1814 – 1890, der mente,  han døde i kamp på slagmarken..

 

Hvordan udvide sin postkortsamling ?

Med internettets fremmarch er det blevet ulige lettere at skaffe materiale til ens samling. Mange forskellige auktionsfirmaer kappes om samlernes gunst, og det gælder både danske og internationale foretagender.

Langt de fleste auktionsforetagender benytter sig af gode søgemuligheder, så det er let at finde frem til nyt materiale fra ens samleområder.

En af de allerbedste måder at udvide sin samling på er imidlertid at frekventere de mange byttedage, der holdes over hele landet. “Byttedage” er et noget gammelt og misvisende  begreb, der hænger ved. Bytning er der langt fra tale om, selvom det visse steder stadig  kan foregå i krogene.

Nej, her møder “almindelige” folk, der har noget at tilbyde, op med deciderede stande, hvor de faldbyder deres materiale. Tyngden af materiale på disse byttedage er måske stadig frimærker og filateli i øvrigt, men postkortene vinder mere og mere indpas. Der er således rig lejlighed til at gennemse store mængder postkortmateriale på disse byttedage. Og det gælder både postkort, der udbydes af professionelle frimærke- og postkorthandlere som af ganske almindelige samlere, der ønsker at sælge ud af deres dubletmateriale. Der er virkelig muligheder for at gøre nogle gode forretninger ved at lede de mange kasser med gamle postkort igennem.

Der er som hovedregel gratis adgang til disse byttedage. Måske kan der visse steder være et symbolsk indgangsbeløb.

Her bringes en fortegnelse over de indtil dato kendte byttedage i Danmark. Interesserede kan altid få en opdateret oversigt på Dansk Filatelistforbunds hjemmeside www.danfil.dk

(Klik på tabellen for at få den i stor udgave:)

Byttedage

Normalt vil et postkort fra den by, hvor byttedagen afholdes, have en højere pris end andre kort. Derfor kan det være en god ide at frekventere en byttedag, der ligger i behøring afstand fra byer, der ligger indenfor ens samleområde.

Her viser jeg to postkort, som jeg for et yderst beskedent beløb har erhvervet mig på sådanne byttedage. De to viste kort har jeg for et yderst beskedent beløb skaffet mig på  byttedage, der ligger mere end 100 km. væk fra Aarhus

107. Tangen (Klostergade)

Aarhus. Tangen
En stedbetegnelse, der ikke længere findes i Aarhus,
men som dengang lå i forbindelse med Klostergade og Klostertorv.
Det er Vor Frue Kirke i baggrunden.

Kortet er ikke postsendt

127. Stadionalle-Skovbrynet

Aarhus. Zoologisk Have på Stadion Allé.
Haven eksisterede kun i perioden 1932-1960.

Korter er postsendt 1936