H.A. Ebbesens forretning i Aarhus fundet på postkort

Gennem længere tid har jeg arbejdet på en artikel om brev- og postkortforlægger Hans Andersen Ebbesen, Aarhus.

H.A. Ebbesen var uddannet fotograf og fra begyndelsen af 1900-tallet tillige en af de største brev- og postkortforlæggere i Aarhus. Han solgte postkort fra sin forretning, Søndergade 47 i Aarhus. Dengang kunne man tilsyneladende ernære sig ved at være freelancefotograf og samtidig sælge postkort fra en forretning på byens hovedstrøg.

Da jeg havde fået samlet materiale nok til artiklen,  fik jeg lov at låne og pryde artiklen med et postkort af postkortsamler Claus Boie, København. Kortet findes mig bekendt kun i dette ene eksemplar:

 Soendergade_47
Forlægger H.A. Ebbesen poserer foran sin forretning,
Søndergade 47 i Aarhus.
Postkort fra omkring 1910
H.A. Ebbesen. No. 707
Tilhører Claus Boie, Kbh

Siden har det været muligt at spotte samme forretning på et andet postkort, tilhørende Erik Brædder, Tranbjerg J.  Erik er samler af sporvognspostkort fra Aarhus. Ved et kig i hans samling med sporvogne dukkede  pludselig H.A. Ebbesens forretning op, men nu fra en anden vinkel.

187
Postkort fra Søndergade ud for H.A. Ebbesens forretning
Søndergade 47, der ses inde til højre for sporvognen ved
den lille pige på fortovet.
Postsendt til Drammen, Norgen den 12.9.1906 og sendt fra
Asmusgaard i Hjortshøj og forsynes med bureaustempel
fra jernbanestrækningen Aarhus-Grenaa.
H.A. Ebbesen. No. 187 

Kortet tilhører og er udlånt af Erik Brædder, Tranbjerg

H.A. Ebbesen nåede at udgive postkort med mere end 1000 forskellige motiver.

Udover artiklen om hans liv og hans virksomhed har jeg påbegyndt en registrering af hans udgivne postkort. Indtil nu er der registreret 719 af hans postkort.

Interesserede kan læse artiklen om H.A. Ebbesen og samtidig se registraturen af hans postkort på min hjemmeside. Klik her

 

 

NÆSTVED. Riddergade med St. Mortens Kirke

7193

NÆSTVED
Riddergade med Apostelgaarden og  St. Mortens Kirke
Fra omkring 1910
Ikke postsendt

W.K.F.  (Warburgs Kunst Forlag). No. 258

Næstved er officielt grundlagt år 1135 og fik status som købstad allerede i 1140.  Da forskellige munkeordener som franciskanere, dominikanere og benediktinere begyndte at udvikle klostre i området, blev byen et religiøst centrum i Middelalderen.

Benediktinerordenen skabte stedet Skovkloster,  der senere blev til Herlufsholm.

Pga. sine rige jorde og strategiske beliggenhed i forhold til Hansestæderne, var middelalderens Næstved en meget vigtig by på Sjælland, og i 1200-tallet byggede man St. Mortens Kirke ved Riddergade.

Når fotografen dengang ankom til byen, var det en særlig begivenhed. Det var aldrig svært at få samlet de omkringværende personer til at posére. Det ses tydeligt på dette postkort, at det er lykkes fotografen ganske fint.

 

Der kan ses flere postkort fra Næstved her

 

Blokhus. Stemningsbilleder

7551z

BLOKHUS. Klitgaards Badehotel. 2-delt forside
Postsendt 1914
Foto: Knudstrup Frederikshavn

Blokhus var i 1600-tallet og frem til 1800-tallet et søfartssamfund, der helt eller delvist ernærede sig ved skibsfart med Norge.

Omkring 1859 beskrives Blokhus således:

Blokhuus med Gjæstgiveri, Herredsfogedbolig, Sæde for Forligelsescommissionen og Thingsted for Hvetbo Herreds Jurisdiction, Bolig for Toldcontrolleur, Bageri, Befordringsstation, Redningsstation, Vindmølle“, og det oplyses yderligere, at der fra Blokhus drives “Skibsfart paa Norge, Kjøbmandshandel og adskillig Kjøbstednæring. Her afholdes et Foraarsmarked med Heste, Kreaturer, Avlsredskaber og Trævare“.

7555zaaa

BLOKHUS. Redningsbaaden
Postsendt 1907 fra Brønderslev
Foto: Knudstrup,  Frederikshavn

I dag er Blokhus en populær ferieby, som hvert år bringer omkring 1 million gæster til området. Et af trækplastrene er Blokhus Strand, som er en badestrand med fint lyst sand, der grænser op til et klitområde.

7558zaaa

BLOKHUS. Partier fra… 4-delt forside
Postsendt 1918 fra Pandrup
Fot: J.P. Christensen. 45351