Thisted og I.P. Jacobsen

8431

NYTORV
Postsendt 1926 til Struer
C. Søndergaard. Nr. 18

Thisted er en købstad i Thy fra 1524 og  havneby ved Limfjorden. Byen har ca. 13.000 indbyggere.

Bykernen er kendetegnet ved snoede gader, der flere steder rummer pladser og torve med mange forskellige bygninger, der repræsenterer arkitektur fra flere århundreder. Byens tidligere administrationsbygning ved Nytorv er bygget i 1917.

Forfatteren og videnskabsmanden I.P. Jacobsen (1847-1885),  der skrev Fru Marie Grubbe og Niels Lyhne samt oversatte Darwin, blev født og døde i Thisted af tuberkulose i en alder af kun 38 år.

2365

I.P. Jacobsens Hus på I.P. Jacobsens Gade
Postkortet er postsendt 1991

I.P. Jacobsen tog eksamen i biologi på Københavns Universitet, hvor han skrev en guldmedaljeafhandling om ferskvandsalger og knyttede sig med sin naturvidenskabelige baggrund til det moderne gennembruds mænd som brødrene Brandes, hvor især Edvard Brandes blev en nær ven.

I.P. Jacobsen oversatte i 1872 Charles Darwins  hovedværk On the Origin of Species til dansk. Forinden havde han forfattet nogle artikler, der introducerede Darwins lære. De blev bragt i Nyt Dansk Maanedsskrift, der var det officielle talerør for fritænkerne omkring Brandes.

15139

I.P. Jacobsens Fødehjem i Thisted
(set fra en lidt anden vinkel)
Ikke postsendt
C. Søndergaard
Papir en gros, Thisted. 429/4

Pga. tilknytningen til fritænkerne er Jacobsen, hvor den biografiske metode var fremherskende, blevet behandlet som naturalist i den danske litteraturhistorie

I Thisted er der opkaldt en gade efter ham, I. P. Jacobsens Gade, og som det fremgår af de to indsatte postkort, er huset med hans barndomshjem bevaret. På Thisted Museum findes en mindestue med hans divan, briller og andre ejendele.

Andre kendte borgere fra byen:

Pædagogen Christen Kold
Forfatteren Bent Haller
Stormester i skak Bent Larsen
Fodboldspilleren Jesper Grønkjær
Reimer Bo Christensen
Musikeren Søren Dahl (Café Hack)

Her kan ses andre postkort fra Thisted

 

Mylius-Erichsen (1872-1907). Dansk Polarforsker

13954

RINGKØBING
Kreditforeningen og Mylius-Erichsens Monumentet
Her har Mylius-Erichsen front over mod Kreditforeningen. Bag ham til højre i billedet ligger Ringkøbing Museum
Ikke postsendt
Bollerups Boghandel. 57121

Mylius-Erichsen blev født i Viborg i 1872, men flyttede som 2-årig til Ringkøbing. Det vestjyske miljø med fjord og klitter dannede derfor rammen om Mylius-Erichsens opvækst. På egnen stiftede han bekendtskab med klitboerne, der trodsede Vesterhavets kræfter og desuden taterfolket, som vakte hans sociale indignation.

Som 28-årig blev Mylius-Erichsen sekretær i Turistforeningen for Danmark, som for alvor vakte hans eventyrlyst. Han blev leder af den danske del af en tur til Island,  arrangeret af studenterorganisationerne. Knud Rasmussen, der også som udsending for Kristeligt Dagblad deltog i turen, berettede undervejs glødende om sit elskede Grønland.

Efter hjemkomsten mødtes Mylius-Erichsen og Knud Rasmussen igen, og de besluttede at forsøge at foretage en ekspedition til Grønland.

Det var Mylius-Erichsen, der planlagde de to ture til Grønland:

  1. Den litterære Grønlandsekspedition gik til Grønlands vestkyst i årene 1902-04
  2. Danmark-ekspeditionen gik til Nordøstgrønland i årene 1906-08

På sidstnævnte rejse blev han sammen med rejsefællerne Høeg Hagen og Jørgen Brønlund overrasket af foråret, som umuliggjorde slæderejsen, og de nåede derfor aldrig tilbage til ekspeditionens base og forsyningerne, men omkom i den stærke kulde.

I Ringkøbing blev der i 1916 opstillet en statue af Chresten Skikkild.  Statuen står foran Ringkøbing Museum.

ekspeditionen
De to miniark, der blev udgivet i 2007 i hhv. Danmark og Grønland

I år 2003 udgav Post Danmark og Det grønlandske Postvæsen hver for sig et smukt miniark i anledning af 100-året for Den danske litterære Grønlandsekspedition, som Mylius-Erichsen planlagde.

Mylius-Erichsen blev kun 35 år gammel.

 

 

Gamle postkort og Facebook

Hvis man som postkortsamler er tilstrækkelig nysgerrig,  er der rige muligheder for at berige sin hobby ved at være aktiv på Facebook.

Ganske vist vil et medlemskab af Dansk Postkortsamler Klub også åbne døre til en frugtbar udvikling af hobbyen, men her er vi mere i det traditionelle klubmiljø.

Der findes ganske mange grupper på Facebook omkring det at samle gamle postkort. Selv er jeg medlem af flere grupper:

”Gamle postkort” med gruppeadministrator Leif Ørndorf.  Her er der på nuværende tidspunkt 593 medlemmer, og der postes næsten konstant indlæg og fremvisning af postkort i store stimer. Mange eller langt de fleste afføder kommentarer, som både kan være berigende, morsomme og oplysende, ofte alle tre ting på samme tid.

En anden gruppe ”Vild med postkort” bestyres af Lene Nørgaard Munch. Her er der 143 medlemmer og  en del  gengangere fra  gruppen ”Gamle postkort”. Her postes også det ene lækre postkort efter det andet, ofte med oplysende detaljer om kortet.

Endelig er jeg også med i gruppen: ”Identificer gamle postkort” med i alt 253 medlemmer. Her er der rig mulighed for at få spurgt til dette eller hint postkort, som måske har voldt en nogle kvaler. Jeg har personlig fået identificeret en række postkort her. Nogle af gruppens medlemmer er hammerdygtige og de rene Sherlock Holmes’er til at finde ud af, hvor et givet motiv er fra. Det er næsten et must at være medlem af denne gruppe, hvis man samler seriøst på gamle postkort.  Enhver kan bidrage, og der er en god forståelse for, at der ikke findes dumme spørgsmål. Der findes som bekendt alene dumme svar!!

21

Dette kort er en af mine Aarhus-perler.
Jeg havde i over et år forgæves forsøgt at finde
ud af, hvor motivet var fra. Det havde kostet nogle
cykleture rundt i det gamle Aarhus.

Da motivet blev lagt op i gruppen “Gamle Aarhus”,
gik der 13 minutter, så var svaret indløbet.

Aarhus. Sølystgade 50
Postsendt 1910

J.J.N. 3468

Endelig er der en række lad mig kalde dem hjemstavnsgrupper, som man også kan frekventere, hvis man har spørgsmål omkring postkort fra netop denne del af landet.  Selv samler jeg mest gamle postkort fra Aarhus og er naturligvis også medlem af gruppen ”Det gamle Aarhus”, der har over 2.000 medlemmer. De gange, jeg har haft brug for gruppen, går der sjældent mere end 20 minutter, førend der er indløbet så mange kommentarer til et postkort, at man bliver ganske overvældet. Mange kommentarer giver dog ofte diskussionen en pudsig drejning væk fra opretterens oprindelige ærinde, men det kan man i ro og mag springe over eller måske ligefrem også nyde.

Tilsvarende gælder også gruppen ”Gamle København”. Her er såmænd blot små 28.000 medlemmer. Jeg vil vove den påstand, at gruppen er i stand til at identificere ethvert postkort, der har motiv indenfor voldene. Og inden der er gået mere end ½ time.

Udover disse grupper opererer jeg også af og til på norske, svenske og tyske platform omkring gamle postkort.

Der er således ingen grænser for, hvor man kan hente viden her på facebook. Eneste ulempe som jeg ser, er man kan drukne i informationer og komme til at leve sit liv netop på Facebook. Men det er en ganske anden historie, som jeg trygt vil overlade enhver postkortsamler at håndtere.

Hop ud i det….. kom med i nogle af grupperne og indhøst erfaringer. Og lad andre også få glæde og gavn af, hvad DU oplever!!

Otto Weiss_ slagterforretning

Dette postkort – også fra Aarhus – voldte mig også problemer… men den historie kommer en anden gang……