SØLLERØD KRO. Med 1 Michelin-stjerne*

2463z
HOLTE. Søllerød Kro
Ikke postsendt
Ferslews Forlag. København K

Søllerød Kro er grundlagt i 1677. Restauranten ligger i den gamle del af Søllerød, og den har en stjerne i Michelin-guiden, hvilket den har haft siden 2007.

Søllerød er en bydel, ca. 17 km nord for Københavns Centrum. Søllerød ligger i bydelen Holte-Nærum  mellem Kongevejen og Helsingørmotorvejen og tæt på Nærum og Holte Stationer.

I den ældste del af bydelen findes et gadekær, Søllerød kro og Søllerød Kirke.  Her har flere kulturpersonligeheder boet, bl.a. Storm P.

Den norske komponist Edvard Grieg komponerede sin A-mol-koncert (opus 16) her under sit sommerophold i 1868. Den blev første gang fremført i Tivoli i april 1869, før den gik sin sejrsgang verden over som en af de mest spillede klaverkoncerter.

Klaverkoncerten eller brudstykker heraf  kan høres her: https://www.youtube.com/watch?v=fKfGDqXEFkE

Postkortet er udgivet af Ferslews Forlag i København.

Ferslews Forlag har en glorværdig fortid som kongelig hof-, bog- og stentrykkeri. De udgav f.eks. Danmarks første 2 frimærker, 4 Rigsbankskilling og 2 Rigsbankskilling i 1851.

Der findes dog ikke mange postkort netop fra dette forlag

Kortet fra Søllerød Kro kan endvidere ses sammen med andre kort fra Holte her

SILKEBORG. Frk. Langs Skole

8427
SILKEBORG. Frk. Langs Skole
Ikke postsendt
M. Digmann. Silkeborg
Eneret 5209

Theodora Wilhelmine Linderstrøm Lang (1855-1935) oprettede i 1882 en pigeskole med 16 elever i Silkeborg.

I 1886 stod den første bygning tegnet af Anton Rosen klar. Theodora Lang lagde her ud med en pigeskole, men udvidede hurtigt aktiviteterne. Hun begyndte at uddanne lærerinder, startende med privatlærerinder og derefter forskolelærerinder. I 1896 blev det lærerindeseminarium og i 1907 fik skolen dimissionsret til studentereksamen.

Pædagogisk var Theodora Lang optaget af forbindelsen mellem det faglige og det praktiske. I skolen skulle hånd og ånd følges, og i hendes skoler blev praktiske, kreative og musiske aktiviteter introduceret og dyrket. I skolestuen lagdes der vægt på det hjemlige. Eleven blev taget ved hånden, åndeligt og praktisk. Hverdagslivet levedes ud fra en klar kristen tankeverden. Og det drejede sig om ligeværdighed.

De pædagogiske tanker overførte Lang til foreningen Den danske Pigeskoles nordiske tidsskrift ”Bog og Naal”, som hun var med til at grundlægge, og som hun redigerede fra starten i 1894 til og med 1914.

Frk. Lang involverede sig stærkt i mange politiske og organisatoriske sager. Ikke mindst kvindesagen stod hende nær. Hele skoleimperiet var i en eller anden udstrækning et udslag af hendes moderne opfattelse af kvindes stilling. Hun skulle ikke være en hjemmegående tjener, men udfolde sit eget potentiale, og uddannelse var en del af det.

Theodora Lang viede sit liv til uddannelse ikke mindst af piger og kvinder, men deltog også i menighedsråd og i partipolitik for Venstre. Hun så skolernes frihed som af stor betydning for deres arbejde som frie, kristne skoler og modsatte sig, at de blev overtaget af det offentlige. I 1927 overdrog hun ledelsen af skolerne til sin niece Karen Linderstrøm-Lang

Hun blev aldrig gift, men levede sammen med Anna Høltzermann (1862-1933).

Theodore Lang opnåede betydelig anerkendelse for sit arbejde, og hendes navn lever videre ikke mindst i kraft af skoleimperiet Th. Langs Skoler.

TL
Theodora Lang (tv.) siddende sammen med sin
livsfælle og makker Anna Høltzermann.
Foto fra 1913.

 

Udvidelserne

Den oprindelige pigeskole fik i 1886 nye rammer, da en nyopført skolebygning blev taget i brug. I 1887 opnåede skolen ret til at afholde præliminæreksamen, og i 1907 omdannedes skolen til gymnasium og fællesskole. Skolen fik da navnet Th. Langs Gymnasium. Ligesom de øvrige skoler, som Theodora Lang grundlagde i Silkeborg, blev skolen skænket til den selvejende institution Th. Langs Skoler.

Da skolen blev overtaget af Århus Amt i 1977 skiftede den navn til Silkeborg Amtsgymnasium med forkortelsen SAG. Samme år indviedes de nuværende bygninger ved Oslovej, som er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke. Samme bygningsstruktur går igen landet over på adskillige andre gymnasier.

Gymnasiet blev i forbindelse med strukturreformen 2007 atter selvejende.

Silkeborg Gymnasium er i dag Danmarks største almene gymnasium med omkring 1.200 elever og 150 ansatte.