Sådan finder man perler blandt de gamle postkort

Som postkortsamler har man stor glæde af at flokkes omkring bordene på de såkaldte byttedage. Det er som oftest frimærkeklubber, der arrangerer dem over hele landet, oftest på en søndag eller en lørdag. I vinterhalvåret er der byttedage hver eneste weekend.

Udover frimærker og mønter er der også stakkevis af gamle postkort. Der er så mange, at man ikke kan nå at se alle de udbudte kort igennem, men har man lidt næse, kan man lugte sig frem til godbidderne. Postkortsamlere sætter også hinanden stævne på sådanne byttedage, hvor vi kender vore samlervenner, ved hvad de samler på, og medtager ting, som måske har deres interesse.

Således skete det også for mig på byttedagen i Randers i går søndag den 14. februar 2016.

Kurt Villy Svendsen, der om nogen er kender af Hadsten lokalhistorie og de postkort, der har været udgivet derfra gennem tiderne, havde følgende perle med til mig.

Aarhus
Aarhus. Graven 16
Postsendt fra Aarhus 22.1.1911 til Silkeborg

Afsenderen er købmand N. Kastberg og Hustru: ”Modtag vore bedste ønsker i Anledning af Fødselsdagen i morgen. Hilsen…”

Sådanne kort er normalt temmelig dyre, men min gode postkortven var besemt ikke ublu.

Men kortet skulle hjem på ”værkstedet”. For selvom jeg har  over 1400 forskellige Aarhus-kort, kunne jeg ikke umiddelbart stedfæste det, ligesom jeg heller ikke kendte købmanden.

Første google-resultat viser en bemærkning fra Sejs gule Sedler. Et righoldigt sæt oplysninger – store og små – fra Aarhus Stiftstidende gennem tiderne, samlet af overbibliotekar Emanuel Sejr og nu digitaliseret. Notitsen lød:

”Vor kære Mand og Fader, fhv. Købmand Niels Kastberg, er Dags Dato afg. ved Døden. Aarhus, d. 1. September 1919.  Paa Datters, Svigersøns og egne Vegne Maren Kastberg f. Kammersgaard”

Næste skridt var så et opslag i Aarhus Vejviserne, der for nogle årganges vedkommende også er digitaliseret og lagt på nettet i billedfiler. Her bliver forretningen stedfæstet til Graven 16. De fleste aarhusianske skolebørn har gennem tiderne vandret forbi her, idet Aarhus Skolevæsens tandpleje holdt til lige overfor forretningen gemme det meste af et århundrede.

Købmand N. Kastberg poserer på postkortet foran sin forretning. Han og hans kone bebor i øvrigt lejligheden, der ligger i tilknytning til forretningen. Da dødsannoncen lød på forhenværende, og da fotoet er taget omkring år 1910,  må vi gå ud fra, at Niels Kastberg har afhændet sin købmandsforretning i perioden 1915 – 1919

Stedet blev så yderligere bekræftet ved, at der i huset også bor på en enkefru M. Andersen, jfr. skiltet yderst til venstre. Her står ”Enkefru M. Andersen, 1 – Pensionat. Fuld Kost 8 Kr. Ugentlig SAMT middag.

Kortet føjer sig fint ind i min Aarhus-samling og vil på et tidspunkt være at se blandt mine Aarhusperler her:

http://www.bjorneri.dk/AARHUSPERLER001-100/AARHUSPERLER001-100.html

VIG. En by i Odsherred

5699w

VIG. Algade
Ikke postsendt
Fra omkring 1925
Produceret af Stenders Forlag
E. Radmer Boghandel, Vig. 90975

Vig er en stationsby i Odsherred, beliggende mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland.

Byen er mest kendt for kulturbegivenheden Vig Festivalen, der siden 1995 afholdes hvert år i juli måned, hovedsagelig med dansk repertoire. Festivalen tiltrækker især famlier,
Vig er hjemsted for Odsherreds største “tuskmarked”, og her findes områdets eneste biograf.
Postkortet er udgivet af E. Radmer, der var købmand og boghandler i Vig fra 1919. Forretningen blev efter Radmers død overtaget af sønnen Erling Radmer, der kørte forretningen indtil sin død i 1982.
På postkortet ses Jepsens Manufakturhandel til venstre. Længere fremme den hestetrukne mælkevogn med 3 mælkejunger på bagsmækken.

Algade har siden skiftet navn til Hovedgaden. Her ses et noget yngre postkort fra netop Hovegaden

5750y

VIG. Hovedgaden
Ikke postsendt
Fra omkring 1965
Produceret af Stenders Forlag
E. Radmers Boghdl. 90.973
De to postkort fra Vig samt mange andre fra Odsherred kan ses her