Bøllemosen, nord for København

8972ww
SKODSBORG/JÆGERSBORG. Parti ved Bøllemosen
Postsendt 1905/1906 fra København F til Slagelse
Peter Alstrups Kunstforlag, København

Bøllemosen er en gammel næringsfattig tørvemose i Jægersborg Hegn nær Skodsborg Station 16 km. nord for København. Mosen dækker ca. 10 hektar. Oprindelig var mosebassinet en 5 meter dyb sø, der i løbet af 10.000 år voksede til og udviklede sig til en højmose, indtil 1800-tallets tørvegravning satte ind. Gravningen fortsatte indtil begyndelsen af 1900-tallet.

Det fortælles også, at omkring 1885 var mosen tilholdssted for en flok uvorne læredrenge som kaldte sig “Bøllesjakket”.

Den vestlige del af Bøllemosen er såkaldt højmose med tørvemos, tranebær og klokkelyng.

Postkortet er med udelt bagside. Indtil juli 1905 var det forbudt at skrive andet på adressesiden end modtagerens navn og adresse. Private bemærkninger var derfor henvist til billedsiden, hvorfor postkort fra før den tid ofte er overmalet med tekst på billederne. Således også med dette kort, der er sendt omkring det tidspunkt, hvor den bestemmelse blev ophævet.

København. Graabrødre Torv 1746

7077
Graabrødre Torv med Frue Kirke. 1746

Postsendt 1928

Dette postkort skulle forestille Graabrødre Torv midt i Københavns indre By. Det er dog lidt af en tilsnigelse, for i 1746 hed stedet Ulfeldts Plads.  1746 var tillige året, hvor kong Frederik V afløste Christian VI og samtidig midt i en af de længste perioder, hvor Danmark ikke var i krig.

Helt tilbage i 1238 blev der oprettet et Graabrødrekloster på pladsen. I 1530 kort før Reformationen blev klostret imidlertid nedlagt. Senere byggede rigsråd Corfitz Ulfeldt sin gård på en del af klostergrunden. Han blev imidlertid i 1663 kendt skyldig i landsforræderi, hvorfor hans gård blev revet ned, og byggematerialerne blev brugt andetsteds. Området blev udlagt til en offentlig plads, og på midten blev der rejst en skamstøtte for Corfitz Ulfeldt. I 1728 nedbrændte næsten alle huse på pladsen, og endelig – i 1841 – skiftede pladsen navn fra Ulfeldts Plads til Gråbrødretorv.

Pladsen har på mange måder i nyere tid været en arkitektonisk skamplet i midten af København. I forbindelse med 2. verdenskrig blev der bygget nogle  grimme bunkersanlæg, og senere udviklede pladsen sig til et kaotisk bilparkeringstorv.

I dag er torvet bilfrit og mange gode velronommerede restauranter er skudt op. Der er i dag tale om en velbesøgt oase midt i den pulserende storby. Især har det københavnske studentermiljø i stor stil indtaget pladsen.

Graabrødre Torv i dag (fotografi):
Gråbrødre

QXL og DANFIL. II

Når det handler om danske postkort og internetauktioner skiller to platforme sig ud.

QXL, der er ejet af lauritz.com og en del af koncernen, er en ren kommerciel auktionsside. Her er det gratis at lægge postkort op, men sælgeren skal betale 8% af hammerslagsprisen til QXL. Køberen skal betale 5,- kr. pr. købt lot.

I 2015 forsøgte QXL sig med en helt ny auktionsside, der for at sige det mildt,  var noget bras. Ikke mange hvide mennesker forstod, hvad det gik ud på, og brugerne forsvandt som dug for solen. QXL proklamerede højt og flot, at man ALDRIG ville gå tilbage til den gamle side, som man opfattede som værende slidt op.

QXL måtte dog – efterhånden som kunderne flygtede- bide i det sure æble, kravle til patten og genindføre den gamle side. Stille og roligt vandt man noget af det tabte tilbage igen, i hvert fald omsætningsmæssigt.

Heroverfor står DANFIL, der er en ren foreningsside. DANFILS netsalg er ejet af Danmars Filatelist Forbund. Her er der ikke forbundet gebyrer med hverken at sælge eller at købe. Dog er det sådan, at man skal være medlem af Danmarks Filatelistforbund, der er en paraplyorganisation for en stor række frimærkeklubber over hele landet, for at kunne sælge materiale. Alle kan imidlertid oprette en profil derinde og købe, uanset om man er medlem eller ej.

Til salg på QXL. Pris 20,- kr.
2400w
VIBORG. Raadhuset
Postsendt 1909 fra Viborg til Struer
W.K.F. 3353

Den 27.2.2016 – i uge 8/16 – foretog jeg en optælling af trafikken på de to platforme.

På QXL var der udbudt 11.612 danske postkort. Der var afgivet bud på de 399 kort, hvilket svarer til en budrate på 3,4%. Det vil sige, at en sælger i gennemsnit kan forvente at sælge 34 kort ud af 1000 oplagt til salg.

Til salg på Danfil. Pris 15,- kr.
2661w
HOLSTEBRO. Øen i Anlæget
Postsendt 1905 til Struer
Udelt bagside
Jernbanestempel
H.H.O. 714

På Danfil var der på samme tidspunkt oplagt 4.608 danske postkort. Der var afgivet bud på 30 postkort, hvilket svarer til en budrate på 0,7%. Det vil så her sige, at en sælger i gennemsnit kan forvente at sælge 7 postkort ud af 1000 oplagte.

QXL har således igen indtaget en førerposition på det danske marked. På trods af, at hammerslagsgebyret fortsat er upopulært blandt samlere, er det altså især her, køberne ser ind.

I april måned lancerer Danfil en kampagne, hvor sælgere kan få promoveret særlig samlevenlige objekter, både blandt frimærker, mønter og postkort. En lignende kampagne blev kørt i 2015 med en del succes. Det er mange besøgende, når kampagnen løber af stablen, ligesom nogle af effekterne vil blive afbildet i forbundets medlemsblad.