FYNSHAV. Danebod Højskole. En omtumlet tilværelse

8533
FYNSHAV
Danebod Højskole
Ikke postsendt
Otto Andersens Boghandel. 3183 ROK

Byen Fynshav ligger på østsiden på Als, hvorfra der er færgeforbindelse til Bøjden på Fyn. Overfarten tager 50 minutter.

I Fynshav ligger Danebod Højskole, der har ført en omtumlet tilværelse siden oprettelsen i 1919/1920. Oprettelsen skyldtes en række lokale bønder, der måtte sætte deres egne gårde i pant for at skaffe kapital til Højskolen.

Højskolen åbnede dørene for det første elevhold i 1920 efter Genforeningen og havde allerede i sit første år 34 unge mænd som elever.

Den første forstander, Thorvald Knudsen, blev hentet hjem fra den danske koloni Tyler i Minnesota, USA, hvor han var forstander for en dansk højskole, kaldet Danebod. Navnet tog han med sig hjem, og det blev modtaget med fuld tilslutning – i forlængelse af de mange år under tysk herredømme. På afstemningsdagen d. 10. februar 1920 blev lindetræet på gårdspladsen plantet med ønsket om, ”at det ville blive mere og mere rodfæstet i Grænselandets muld – og samtidig hige opad.”

1923 blev Frede og Anna Terkelsen nyt forstanderpar. Pigerne holdt fra 1938 deres indtog på højskolen – om end i et beskedent antal.

Forstander Terkelsen blev under krigen nødt til at gå under jorden. Tyskerne beslaglagde skolen i 1944 og brugte den som træningslejr. På 100 års dagen for den første danske højskoles åbning i Rødding d. 7. november rykkede 200 tyske drenge ind og holdt militær forskole – men heldigvis kun i et halvt år til befrielsen d. 4. maj – men allerede d. 6. maj blev de erstattet af flygtninge – i alt 118, fortrinsvis drenge fra østområderne, bl.a. Danzig.

På deres afrejsedag d. 10. juni gennemførte de et systematisk hærværk og ødelæggelse på bygninger og inventar. Den 12. juni rykkede 180 allierede krigsfanger og flygtninge ind, flest italienere og polakker, men også repræsentanter for bogstavelig talt alle østeuropæiske lande. Senest kom 147 flygtninge fra Estland.

7610
FYNSHAV
Fynshav Højskole med det symbolske lindetræ
Postsendt 1953

Det var en slidt skole, der stod tilbage, da de alle var rejst. Der blev arbejdet i døgndrift i en måned med udbedring af skaderne

Gunner Rasmussen blev ansat som lærer på Danebod i 1945–53 – og vendte tilbage som forstander i 1957-74. Tiderne ændrede sig, og elevholdene blev mindre.

Danebod Højskole fandt nye veje og havde fra begyndelsen af 1960’erne et tilbud om 3 måneders forberedelseskurser fra november til februar for en håndfuld kommende sygeplejersker før optagelsesprøven på landets sygeplejeskoler. Der blev undervist i fysik, kemi, matematik og i almindelige højskolefag.

Mogens Hemmingsen blev ansat som forstander efter Gunner Rasmussens afgang i 1974. Han ledede skolen frem til 1995.

Ny forstanderpar blev Laust og Lisbeth Riis-Søndergaard. Sidste halvdel af 90’erne var præget af mindre ungdomsårgange og strammere tilskudsregler, og det førte i løbet af kort tid til mere end en halvering af elevtallet for Danebod Højskole

Efterskolen Strand flyttede i 2003 fra Sønderborg til Danebod.  Efterskolen var en skole for normaltbegavede unge med læse- og stavevanskeligheder.

Skolen gik konkurs i 2013, knap 100 år efter dens oprettelse

SAKSKØBING. Anstaltsvej – eller hvordan behandlede vi de syge

1448

Sakskøbing. Anstaltsvej
Ikke postsendt
Thaaning Steffensens Boghandel, Saxkjøbing
Eneret 61532 (Stender)

Sakskøbing er en købstad på det nordøstlige Lolland med 4.500 indbyggere.  Byen befinder sig på begge sider af en smal fjordpassage i Sakskøbing Fjord, der mod nordvest munder ud i Smålandsfarvandet og mod sydøst løber sammen med Sakskøbing Aa.

Selvom der indgår sakse i Sakskøbings byvåben har byens navn i sin oprindelse intet at gøre med redskaberne. Forstavelsen “Saks-” er afledt af “Saxi”, og menes enten at være et olddansk navn på en mandsperson eller navnet på det smalle stykke fjord ind mod åens munding.

Postkortet her er fra Anstaltsvej,  en vej, der – formentlig på grund af navnet – ikke længere hedder sådan. Men vejen førte til Anstalten, Maribo Amts Arbeids-, Tvangsarbeids- og Daareanstalt, der åbnede i 1866.

Fra 1868 og frem til 1930 skilte Anstalten sig af med de mest besværlige anbragte. De blev bortsendt til Amerika på enkeltbillet. Anstaltens skiftende inspektører og sognekommunerne samarbejde om det. Anstalten stod for det praktiske. Sognekommunerne betalte. I Sakskøbings Byarkiv findes der fortegnelse over 27 personer, der blev ”udsendt”. En af dem var Peter Larsen ”Bredahl”, som i 1899 blev deporteret til Amerika og 11 år efter sendte et brev hjem til inspektøren for anstalten. Heri står der med Bredahls ortografi:

”Jeg motog ders Brevkort Förste Juledag og jeg kente dem og ders Kone Lige med det Samme. Jeg saa Fölegrafiet og jeg har ogsaa nok jeg kente den Ælste af Drengene det er vist Poul han var jo en Stor dreng da jeg Rejste til Amerika jeg har Hængt Fölegrafiet op i mit Værelse Lige over min Seng det ser saa Hjemligt ud nu er Julen Forbi. Jjeg haver haft en Fin Jul nu ser di paa den Anden Side Indstitudet hvor jeg Arbejder.

Glædeligt Nytaar di være Alle Hilset Ærbidigt Peter Larsen.”

Thaaning Steffensen drev boghandel i Sakskøbing fra 1908. Kortet er formentlig fra omkring 1925