75 år med National Scala i København. 1882-1957

8839z
National Scala, Kjøbenhavn
Postsendt i 1906
Johs Koren

National Scala hed oprindelig Etablissement National og lå i København på den grund, hvor senere varehuset Anva og derefter Scala lå. Det var en varieté, der i flere årtier var en institution i det københavnske forlystelsesliv.

National blev opført som forlystelsestempel med thesalon, restaurant og koncertsal af Hans Hansen, kaldet Hellig-Hansen, og åbnede for publikum første gang i 1882.  Som en del af åbningsfestlighederne kunne man for første gang i København opleve elektrisk lys. Der var bl.a. 73 glødepærer i huset samt et spotlight på toppen af det ene af de to hjørnetårne,  hvilket aldrig var set før. Allerede i 1883 kom der en ny sal til. Den nye sal fik en cirkelrund grundplan modsat den gamle, der var firkantet.

Herman Bang skrev i en anmeldelse i Nationaltidende:

“Det gamle National var ødselt, og den hensynsløse Rigdom betog Een, men Salene var for smalle og det var, som om Væggene skulde slaa sig sammen om os. Den nye Koncertsal er frem for alt lys og fri. Det høje Loft næsten svæver paa fine, rigt gyldne Piller, Buerne ere store og luftige. Overalt er der rigelig Plads. Paa Gange, paa Trapper. Man har en behagelig Følelse af ikke at generes af hverandre.”

Nationals største koncertsal blev en overgang anset for at have den bedste varieté i Nordeuropa. Georg Lumbye, søn af H.C. Lumbye, havde ansvaret for orkestret.

Her optrådte bl.a. den amerikanske udbryderkonge Houdini i 1901.  Det store trækplaster var dog sangerinden Dagmar Hansen (1874-1959), der nød stor succes med sangen Oh Dagmar fra 1896.

Herefter blev Frede Skaarup direktør for og ejer af stedet, der som Scala-teateret oplevede en renæssance og blev berømt for sine overdådige operetter og revyer med populære navne som Carl Alstrup og Liva Weel på programmet.

Det efterhånden nedslidte Scala-teater lukkede i 1930 og blev gennemgribende ombygget i 1931 ved ingeniør Christen Ostenfeld, hvor det skiftede navn fra National til National-Scala og blev en danserestaurant. Stedet blev endnu engang moderniseret i 1937 for at holde publikums interesse, men havde det efterhånden svært og lukkede endeligt i 1957, hvor det blev købt af Anva og nedrevet, for at give plads til et stormagasin.

Lyø – en historisk perle i Det sydfynske Øhav

8852z
LYØ
Postsendt 1981 med Lyø-stempel
Købmand P. Hansen, LYØ
5600  Faaborg

I det sydfynske Øhav ligger ud for Faaborg den lille ø Lyø med et areal på kun 6 kvadratkilometer og 130 indbyggere. Der er færgeforbindelse fra Faaborg, og ruten betjener tillige naboøen Avernakø.

Kirken, der er bygget af rå kampesten, er opført ved Reformationen omkring 1536.  Kirkegården er cirkelrund og en af de smukkeste og mest særprægede i Danmark. Efter Reformationen har der været 24 sognepræster på Lyø, men siden 2008 bliver sognet betjent fra Faaborg.

16542
LYØ. Parti fra…
Ikke postsendt
15 * 10,5 cm.
Sølvhjelm Foto. Styrbæks Bogtrykkeri, Faaborg

Øen er også kendt fra Danmarkshistorien. Det var her kong Valdemar Sejr (1170-1241) under en jagt i 1223 blev taget til fange af grev Henrik af Schwerin. Han blev ført til et fængsel ved Elben og sad der i godt 2 år.

Selvom Danmark havde pavens gunst måtte landet selv forhandle Valdemar Sejr fri og det blev dyrt. Danmark måtte afstå alle tyske og vendiske lande og betale yderligere 45.000 Mark Sølv. I 1225 kom Valdemar Sejr hjem igen. Han forholdt sig i ro og forblev konge til sin død i 1241.

Her kan ses flere postkort fra Lyø

 

I.P. Jacobsen. En af Thisteds store Sønner

16310
I.P. Jacobsens Fødested i Thisted
Postsendt 1969 til Aarhus C
15 * 10,5 cm.
Stender. 40 624/2

Jens Peter Jacobsen (udtalt I.P. Jacobsen) blev født i 1847 i Thisted.

J.P. Jacobsen tog eksamen i biologi på Københavns Universitet, hvor han skrev en guldmedaljeafhandling om ferkvandsalger og knyttede sig med sin naturvidenskabelige baggrund til det moderne gennembruds mænd som brødrene Brandes, hvor især Edvard Brandes blev en nær ven.

J.P. Jacobsen oversatte i 1872 Charles Darwins hovedværk On the Origin of Species til dansk.

Flere udenlandske forfattere, bl.a. Rilke og Stefan George lærte sig dansk for at kunne læse J.P. Jacobsen på originalsproget. Desuden er Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal og flere andre stærkt påvirket af J.P. Jacobsen. Blandt hans beundrere i den engelsktalende verden var James Joyce og T.E. Lawrence.  Med den ny oversættelse af Niels Lyhne i 1990 af Tiina Nunnally begyndte Jacobsen at få den anerkendelse hos litterære kendere i USA, som er vokset lige siden; i 2006 udkom Niels Lyhne som Penguin Classic.

J.P. Jacobsen er i det hele taget blevet bedre modtaget i Tyskland, Østrig–Ungarn, Sverige og Storbritannien end i Danmark.

Jacobsen er læst af Freud, og man kan måske se en udvikling fra Schopenhauer over J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe til Freud. Det har dog ikke været muligt at påvise, at J.P. Jacobsen skulle have læst Schopenhauer, men J.P. Jacobsen var mere end almindeligt god til fremmedsprog, oversatte som den første Darwins evolutionslære fra engelsk til dansk (1872) og havde endnu lettere ved tysk.

I Jacobsens hjemby Thisted er der opkaldt en gade efter ham, J. P. Jacobsensgade, og huset med hans barndomshjem er bevaret. På Thisted Museum findes en mindestue med hans divan, briller og andre ejendele.

I.P. Jacobsen døde i 1885, 38 år gammel,  af tuberkulose.

Højerup Kirke på Stevns  Klint

16517w
Højerup Kirke på Stevns Klint
Ikke postsendt
15 * 10,5 cm.
P-E Foto. Store Heddinge

Kirken blev allerede lukket i 1910,  fordi der var fare for, at den ville styrte i havet på et tidspunkt. Havet var nemlig på det tidspunkt i fuld gang med at gnave sig ind til kirken. Da kirken blev bygget i 1200-tallet var der rigelig med plads, og den blev dengang opført i forsvarlig afstand til klinten.

J.L. Heiberg omtalte i 1828 i Elverhøj sagnet om, at kirken hvert år rykkede et hanefjed ind i landet. Det forhindrede dog ikke katastrofen, der indtraf nøjagtig 100 år efter Heiberg skrev disse linier:

En Skipper har den bygget,
Som var i Havsnød, lige ved at strande
Paa Fælskovs Rif; da lovede han Himlen,
En Kirke han paa Klinten vilde bygge,
Ifald hans Liv blev frelst. Han reddet blev,
Og bygged Kirken yderlig paa Klinten.
Nu skylle Havets Bølger mod dens Fod,
Og rive store Stykker ud af Klippen;
Snart vilde Kirken styrte ned, om ikke
Hver Julenat den flyttede sig ind ad,
Saa meget som et Hanefjed.

I 1928 styrtede så koret og en del af kirkegården i havet.

Den resterende del af bygningen er i dag grundigt sikret og kan beses i
dagtimerne. Det er en stor oplevelse at gå ud på balkonen, hvorfra der
er en utrolig udsigt over Østersøen.
Der er udgivet en mængde postkort fra Stevns Klint med Højerup Kirke fra alle vinkler, fra oven og fra neden. Her vises et postkort i fulgeperspektiv.

Her kan ses flere kort fra Stevns