Dams Hotel i Krystalgade i Rønne på Bornholm

 

2808w
DAMS HOTEL
Ikke postsendt

Frits Sørensens Boghandel, Rønne Eneret 508. R 1

Den meget flotte bygning i Krystalgade 9 var oprindelig en stor købmandsgård, der lå lidt vest for Store Torv i Rønne. Bygningen daterer sig helt tilbage til 1768.

Ca. 100 år efter bygningens opførelse – i 1865 – blev den gamle købmandsgård åben for tilrejsende og som samlingssted for bornholmerne.

I 1870 blev der bygget en ny hotelfløj ud mod Krystalgade, men den blev allerede revet ned igen omkring  1910, og erstattet af den store bygning, der kendes  i dag, tegnet af arkitekt Jens Ingversen.

Dams Hotel fungerede som sådan indtil det i 1979 blev købt af Bornholms Amt, der omdannede stedet til Dams Gård. I dag Campus Bornholm.

Siden har bygningerne tjent forskellige uddannelsesformål, ligesom hotelværelserne blev omdannet til kollegieværelser, som der på det tidspunkt ikke fandtes et eneste af på øen.

2879w
DAMS HOTEL
Ikke postsendt

Frits Sørensens Boghandel, Rønne

Begge postkort er udgivet af Frits Sørensens Boghandel. Frits Sørensen drev beghandel i Rønne i 53 år – fra 1880 til 1933. Postkortene er formentlig udgivet omkring 1915.

Det var dennne  legendariske boghandler, der nu mindes af BoghandlerKlubbens medlemmer på den årlige generalforsamling. Sørensen stiftede nemlig et snapselegat i 1930 på 1.000 kr. til glæde for klubbens medlemmer. Dette legat på 1000,- kr. ville i nutidsværdi svare til  ca. 38.000 kr.

Der kan ses flere postkort fra Rønne By her

Mindesmærket i Nakskov. Belejringen i 1659

13221y

Monument til Minde om Belejringen 1659
Postsendt 1912
WKF. Georg Olsen Vejle, Nakskov

I 1658 sluttede et kapitel i Danmarkshistorien. Efter svenskekrigene, som Danmark tabte, blev der sluttet fred i Roskilde. Danmarks måtte afstå 1/3 af sit rige til svenskerne, hvor vi tabte Skåne, Halland og Blekinge.

I 1659 genoptog svenskerne krigen mod Danmark, hvor bl.a. Nakskov for anden gang blev belejret. Første gang overgav man sig, men denne gang gik de modige Nakskovitter under den 13 ugers lange belejring til forsvar for deres by. En lovet dansk undsætning udeblev, men værre var det med mangel på ammunition. Kugler havde man, men mangelen på krudt gjorde, at de store kanoner stod urørte. Dette bevirkede, at svenskerne fik overtaget, og at Nakskov til sidst måtte overgive sig efter et kraftigt bombardement, der bl.a. beskadigede Sct. Nicolai kirke.

De lidelser og rædsler som Nakskov blev påført, fik da også af og til borgerne til at mene, det havde været bedre, om man havde overgivet sig ligesom i 1658. En udfærdiget erklæring om byens tilstand, fik til resultat at byen blev fritaget for den lignede skat.

Som de lokale udtrykker det: Der er dog ingen tvivl – havde Nakskov fået samme militære undsætning som København – var svenskerne aldrig kommet ind i byen.

250 år efter svenskernes belejring af Nakskov – i 1909 – blev mindesmærket opført i Jernbanegade overfor Danagade.  Kunstneren var arkitekt Ekberg.

Her kan ses flere postkort fra Nakskov

 

ODENSE. Grand Hotel

3351
GRAND HOTEL
Postsendt 1907 fra Odense til Kjøbenhavn K
C. St. Eneret. 730 (Stender)

Grand Hotel, der ligger i Odense Centrum på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade, blev bygget i 1890´erne og indviet i 1897.

Det var fra første færd tanken at bygge byens fineste hotel, og den plan lykkedes. Grand Hotel placerede sig snart som stedet, hvor byens spidser holdt deres fester og receptioner.

Bygningen blev rost i fagbladet Arkitekten, der blandt andet skrev, at hotellet efter provinsforhold var temmelig stort, hvorfor navnet Grand Hotel var helt berettiget. Hotellet havde alle moderne faciliteter som centralvarmeapparat og elektrisk lys. Der var sågar telefoner på hver etage.

I 1937 blev hotellet udvidet, idet Kreditforeningens bygning ud mod Store Gråbrødrestræde blev indlemmet. Og efter 2. verdenskrig var hotellet igen moden for en modernisering, som blev gennemført i 1951-53 bl.a. med opførelsen af et stort anneks i Slotsgade.

Krisen kradsede i 1970’erne, og i 1982 blev Grand Hotel overtaget af de odenseanske fagforeninger, der brugte Grand Hotel som et supplement til fagforeningernes samlingssted, Odense Kongreshus.

Borgerskabets gamle hotel var blevet overtaget af arbejderne!

Der gik dog kun nogle få år, så var hotellet igen på ”private” hænder. Senere kom hotellet på svenske hænder, og det er i dag en del af den norske hotelkæde First Hotels, der har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Island og Spanien.

Der kan ses flere postkort fra Odense her

Netsalg: De to største auktionsplatforme for postkort

gedser-den-gamle-smedie
Eksempel på postkort på QXL den 6.8.2016
Den gamle Smedie i Gedser
22 besøg, 15 bud

For nøjagtig 1 år siden kastede QXL håndklædet i ringen efter 2 måneders ørkenvandring på en ny ikke-afprøvet auktionsside. Brugerne gav op og forlod QXL,  der indtil da havde været Danmarks største netauktion for “gamle postkort”.

QXL måtte så efter 2 måneders forsøg på at få rettet miseren,  nødtvungent vende tilbage til deres gamle side, og siden har den for så vidt kørt som den gjorde tidligere.

Danmarks Filtelistforbunds netsalgsside fik under QXL´s 2 måneders ørkenvandring en voldsom opblomstring. Og selvom der her er tale om en foreningsbaseret netsalgsside, valgte mange postkortsamlere at bruge denne side til både at sælge og købe.

De to sider er fortsat Danmarks ubestridt største auktionssider for postkort. Her medregner jeg hverken ebay eller delcampe, som indholder langt flere postkort. Men her er der tale om sider, der dækker hele verden, mens de to sider, jeg vil sammenligne, begge er danske og med danske “ejere”.

noerre boulevard
Eksempel på postkort på Danfil den 6.8.2016
Nørre Boulevard, København
5 besøg, 1 bud

Den 7. september 2015 havde QXL overhalet Danfils netsalgsside for så vidt angik udbudte postkort. Og tilmed med en højere salgsrate.

I dag – 1 år efter fiaskoen-  har QXL vundet en del af det tabte ind, og selvom vi er i en sommerperiode, har QXL også markant bedre salgsrater. Der er nu 62 % flere postkort på QXL end på Danfil.

Den 7. september 2015 var tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 4.936. Salgsrate: 2.2 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.218. Salgsrate: 2.0 %

 

Den 6. august 2016 er tallene:

QXL… antal danske postkort i udbud: 8.098. Salgsrate: 2.0 %

Danfil… antal danske postkort i udbud: 4.900. Salgsrate: 0.7 %