Tingstenene i Ringsted. Hvor gamle er de mon?


HILSEN FRA RINGSTED
Udelt adresseside
Postsendt 1903 fra Ringsted til København K
Ahrent Flensborgs Boghandel

 

I Ringsted på Midtsjælland ligger der på Torvet 3 store tingstene, hver med sit særpræg.

De har ligget her siden ” Arilds tid ” – ingen ved hvor længe. Efter sigende har de ikke været flyttet fra stedet overhovedet.

Stenenes oprindelse fortaber sig i det fjerne. Nogle mener dog, at det bare er “Torvesten”, hvor de handlende anbragte deres varer. Den funktion kan nogle ringstedere huske, de har haft, men derfor kan stenene udmærket i tidernes morgen være opstillet til andet formål.

Hvert land eller landsdel havde tilbage fra Vikingetiden sit eget landsting. For Skåne lå det i Lund, for Sjælland og øerne var det i Ringsted og for det jysk-fynske befandt det sig i Viborg.

De udvalgte konger skulle hyldes på landstingene, selv om Danmark i 1170 gik fra at være et valgrige til at være et arverige.

Den sidste kongehyldning på “Tinget” i Ringsted fandt sted i 1584, hvor Frederik 2.’s søn Christian 4. modtog stændernes troskabsed.


RINGSTED. THINGSTENENE
Ikke postsendt
P.V. Hansens Boghandel. 42128

På Veststenen er der 12 skålformede huller, hvis oprindelse ikke kendes.

På Midterstenens glatte overflade er der indhugget et tavlespil, som ligner vore dages møllespil. Overleveringen fortæller, at det er indhugget af fjendtlige soldater, der var indkvarteret i byen. Her kan vi så vælge mellem svenskere (1658-60), englændere (1807) og spaniere (1808).  Der er også en rhombeformet figur, hvor spidserne peger præcist nord-syd.

Øststenen har et prægtigt farvespil med to lange svage spor.

De forskellige mærker er nemmest at se med solen lavt på himlen.

 

Der kan ses flere postkort fra Ringsted her

Forbindelsen mellem Lolland og Falster. Chr IX`s Bro 1867-1963

 

Broen over Guldborgsund. Chr. IX`s bro mellem Nykøbing og Sundby på
Lolland. (1867-1963)

Ikke postsendt
Påtegnet bagpå “2. Januar 1924”

—-

Normalt betragter vi Lolland og Falster som et sammenhængende ø-område. Men rent faktisk adskiller Guldborgsund de to øer fra hinanden.

Den første vejbro, der blev bygget over Guldborgsund, var Kong Christian IX´s bro, som ses her på postkortet, der er fra 1924,

Det var en kombination af en dæmning, en fastbro og en svingbro, der tillod skibe – ikke mindst roepramme til Sukkerfabrikken – at passere igennem Guldborgsund.

Den blev åbnet med stor festivitas 4. juli 1867 af Kong Christian IX med følge, hvoriblandt var hans datter, prinsesse Dagmars gemal, den russiske tronfølger, senere Zar Alexander III.

Jernbanen kom til Nykøbing i 1875 samtidig med en særskilt jernbanebro.

Begge broer blev fjernet i 1963, da Fugleflugtslinjens bro, Frederik IX´s bro blev indviet.

Her kan ses flere postkort fra Nykøbing Falster

 

QXL i Norge og den nye auktionsplatform Gi Bud. Salg af gamle postkort

QXL i Norge

QXL har igen ændret deres forretningsbetingelser temmelig radikalt. Fra den 1. juni 2017 har det været gratis at købe varer på QXL, hvor det forud for denne dato kostede køberne et hammerslagsgebyr på 5,- kr. pr. købt lot.

Til gengæld blev hammerslagsgebyret fra den 1. juni væltet over på sælgerne, der fra denne dato skulle betale 10,- kr. pr. solgt lot + som tidligere endvidere 8% af salgsprisen.

Det må betyde dødsstødet for salg af de billige postkort, idet postkort til 10,- kr. og derunder vil give sælgere et direkte tab. Et postkort til 15,- kr. vil koste sælgeren 11,20 kr. til QXL, og der ville således kun blive 3,80 kr. til sælger.

For nogen tid siden eksperimenterede QXL i både Danmark og Norge (de to landes auktionsplatforme har samme ejer, nemlig Lauritz.com) med en ny side og indførte samtidig de upopulære hammerslagsgebyrer. Det betød en masseflugt fra QXL, et tab, som de ikke er kommet sig over i Norge.

Udover QXL er der i Norge dukket en ny salgskanal op, siden Gi Bud, der nu har overhalet QXL og er blevet markedsleder for salg af norske gamle postkort.

Jeg har udarbejdet en sammenligning af de QXL og Gi Bud i dagene omkring ændringene.

Dagen før ændringerne, den 31. maj 2017 var der på QXL.no oplagt 9.534 norske postkort til salg. Der var bud på de 98, hvilket svarer til en budrate på 1,0. Samme dato var der på Gi Buds side oplagt 10.175 norske postkort, hvor der var bud på de 310, hvilket giver en budrate på 3,0.

Den 13. juni 2017, hvor ændringerne burde være slået igennem, var der på QXL 6.555 norske postkort med bud på de 38 (budrate på 0,6).

På Gi Buds side var der samme dag 10.627 postkort oplagt med bud på de 510 (budrate 4,8).

Oplægningerne af norske postkort på QXL er fra den 1.6.2017 til den 15.6.2017  faldet fra 14.088 til 9.133. Et fald på i alt 6.434 stk, svarende til en nedgang på over 35%.

Der er – uvist af hvilken grund – stadig postkort til salg på 10,- kroner og derunder på QXL. De vil give sælgeren et direkte tab. Det er nærliggende at antage, at disse auktioner efterhånden vil dø ud. så der i løbet af kort tid vil være tale om et direkte fald i norske postkort til salg på QXL, som formentlig vil ligge på omkring de 40-50%.

Gi Bud har ikke umiddelbart opslugt faldet fra QXL, men deres budrate er hævet betragtelig.

Det bliver spændende  at følge udviklingen hen over sommeren og ind i genoptagelsen af hobbyaktiviteterne omkring 1. september.

___________________________________________________________________________

Jeg har lavet en tilsvarende analyse over auktionsplatformene for gamle postkort i Danmark.

QXL i Danmark og alle de andre. Salg af gamle postkort

QXL i Danmark

QXL har igen ændret deres forretningsbetingelser temmelig radikalt. Fra den 1. juni 2017 har det været gratis at købe varer på QXL, hvor det forud for denne dato kostede køberne et hammerslagsgebyr på 5,- kr. pr. købt lot.

Til gengæld blev hammerslagsgebyret fra den 1. juni væltet over på sælgerne, der fra denne dato skulle betale 10,- kr. pr. solgt lot + som tidligere endvidere 8% af salgsprisen.

Det må betyde dødsstødet for salg af de billige postkort, idet postkort til 10,- kr. og derunder vil give sælgere et direkte tab. Et postkort til 15,- kr. vil koste sælgeren 11,20 kr. til QXL, og der ville således kun blive 3,80 kr. til sælger.

QXL har – på trods af nogle uheldige ændringer af deres salgsside samt indførelse af de upopulære hammerslagsgebyrer –  bevaret sin markedsledende funktion, når det drejer sig om formidling af gamle postkort her i landet.

På Trustpilot (hvor der måles på hjemmesidernes popularitet) har QXL scoret uhyggelig lave karakterer, og mange sælgere forlader eller vil forlade platformen. Ud af 5 mulige point scorer QXL kun 1,9 points, hvilket i den grad er i den lave ende. Der kan ses flere kommentarer her https://dk.trustpilot.com/review/www.qxl.dk

Udover QXL er der  i Danmark to andre salgskanaler for gamle postkort, nemlig Danmarks Filatelistforbunds Netsalgsside og DanskNetAuktion. Det er fuldkommen gratis både at købe og sælge på DANFILS Netsalgsside, men det er kun medlemmer af forbundet, der kan sælge.

Jeg har udarbejdet en sammenligning af de QXL og Dansk Filatelistforbunds Netsalgsside i dagene omkring ændringene.

Dagen før ændringerne, den 31. maj 2017 var der på QXL oplagt 14.088 danske postkort til salg. Der var bud på de 182, hvilket svarer til en budrate på 1,3. Samme dato var der på DANFILS side oplagt 6.385 danske postkort, hvor der var bud på de 29, hvilket giver en budrate på 0,5.

Den 13. juni 2017, hvor ændringerne burde være slået igennem, var der på QXL 9.133 danskepostkort med bud på de 108 (budrate på 1,2).

På Dansk Filatelistforbunds Netsalgsside var der samme dag 6.084 danske postkort oplagt med bud på de 27 (budrate 0,4).

Oplægningerne af postkort på QXL er fra den 1.6.2017 til den 15.6.2017  faldet fra 15.096 til 8.662. Et fald på i alt 6.434 stk, svarende til en nedgang på over 42%.

Nu skulle man tro, at der ikke den 15.6.2017 var oplagt postkort til 10,- kr. og derunder, idet de vil give sælgeren et direkte tab. Ikke desto mindre var der 1.094 kort til en opråbspris på 10,- kr. og derunder.

Det er nærliggende at antage, at disse auktioner efterhånden vil dø ud. så der i løbet af kort tid vil være tale om et direkte fald i postkort til salg på QXL, som formentlig vil ligge på omkring de 50%.

Ændringen på DANFILS Netsalgsside i samme periode har ikke vist stor ændring. Rent faktisk en lille tilbagegang, så de har ikke opslugt faldet fra QXL.

Det bliver spændende  at følge udviklingen hen over sommeren og ind i genoptagelsen af hobbyaktiviteterne omkring 1. september.

Når QXL i Danmark kan bevare sin position – omend stærkt svækket – hænger det efter min mening sammen med en utrolig brugervenlig salgsside med mange applikationer. Og for storsælgerne ikke mindst deres såkaldte Superlister, der er et godt værktøj.

___________________________________________________________________________

Jeg har på tilsvarende vis foretaget en tilsvarende analyse over auktionsplatformene for gamle postkort i Norge.

Marstrandsborg – en hjørneejendom i hjertet af Aarhus

 


Marstrandsgade
Postsendt 1907
Papirhusets Forlag, Aarhus

På dette postkort ses Marstrandsgade , gående ind til venstre. Gaden blev anlagt omkring sidste århundredskifte på det areal, der selv i dag kaldes Mølleengen. Det var her i nærheden, Aarhus Aa dannede en indsø, hvor Aarhus Mølle blev bygget og fungerede som sådan i en lang årrække.

I slutningen af 1800-tallet blev området “drænet”,  og der blev etableret et slusesystem. Med Aarhus Mølles nedlæggelse var vejen åbnet for at bebygge området, hvilket på det tidspunkt var hårdt tiltrængt, da der i Aarhus var en udpræget boligmangel. Gaderne i Mølleengen blev navngivet efter danske kunstnere.

Den flotte hjørnebygning på postkortet midt for – Marstrandsborg – har til den anden side Thorvaldsensgade, der ligger langs med Aarhus Aa og fører hen til de nu nedlagte Ceres-bryggerier.

Marstrandsgade blev navngivet i 1899 efter maleren Wilhelm Marstand (1810-1873), hvis foretrukne motiver var folkelivsskildringer. Han blev i flere generationer anset for Danmarks betydeligste maler.

Han blev uddannet på Kunstakademiet fra 1826 til 1833 under C.W. Eckersberg og regnes, ligesom en del andre Eckersberg-elever – for at tilhøre Den danske Guldalder.


Dette foto viser, hvorledes samme motiv
indgår i dagens bybillede i  Aarhus.

 

 

 

Skyllebakkegade i Frederikssund


FREDERIKSSUND. SKYLLEBAKKEGADE
Ikke postsendt
I.I. Ebbesens Boghandel (Gerda Rasmussen) , Frederikssund

Gaden med det mærkelige navn findes i Frederikssund og er beliggende i kvarteret Skyllebakken. Området ligger ned til Roskilde Fjord, hvor der er risiko for oversvømmelse ved højvande og storm i Isefjorden.

Området opstod omkring år 1800 som bosted for gifte karle, fiskere og andre jævne folk udenfor byens porte. Området havde længe en næsten selvstyrende karakter, hvor beboerne bl.a. ikke betalte ejendomsskat. I de senere år er bydelen på grund af beliggenheden og det pittoreske miljø blevet mere attraktiv, og mange af husene sættes i stand. Her er omhu med bygningsdetaljerne vigtigt, hvis den ydmyge bebyggelses karakter skal bevares eller genskabes.

Skyllebakke Havn risikerer oversvømmelse, hvis vandstanden kommer mere end 1,3 meter over daglig vande. Derfor opfordres beboerne til ved stormvarsel at sikre værdierne i husene ved at placere dem over gulvhøjde, ligesom kommunen sikrer fornødent beredskab i form af sandsække o. lign..