GRØNGRØFT SLOT mellem Aabenraa og Gråsten


GRØNGRØFT
Ikke postsendt
Fr. Biehl, Augustenborg

 

Mellem Aabenraa og Gråsten ligger Grøngrøft Slot, der for ganske nylig er blevet solgt for 7,5 mio. kroner.

Slottets historie kan dateres tilbage til midten af 1500-tallet og går således næsten 600 år tilbage.

Slottet var oprindelig i slægten Ahlefeldts eje. Da Frederik Ahlefeldt døde i 1686, overtog sønnen Frederik Ahlefeldt godset. Ved hans død i havde godset dog økonomiske problemer, da det overgik til broderen Carl Ahlefeldt.

Carl Ahlefeldt spillede en stor rolle under enevælden. Allerede fra de unge år var han tæt knyttet til kongehuset, hvor han bl.a. fulgte kronprins Frederik på en lang udlandsrejse i slutningen af 1600-tallet. Da Frederik IV (1671-1730) overtog tronen i 1699, blev Ahlefeldt en af kongens betroede personer. Senere blev han udnævnt til statholder over Slesvig og Holsten, en stilling, han bestred til sin død i 1722.

På trods af sine høje stillinger og store besiddelser lykkedes det dog ikke Carl Ahlefeldt at rette økonomien op. Da han døde i 1722, blev han samtidig erklæret konkurs. For Grøngrøft betød det, at tiden med Ahlefeldt’erne på gården var forbi. Gården blev i 1725 solgt videre til Asmus Paulsen.

Igennem resten af 1700-tallet og hele 1800-tallet var Grøngrøft ejet af primært slægterne Boysen og Bachmann.

I 1935 blev Grøngrøft købt af den tyske skibsreder Poul Rickmers, og gården var derfor i tysk eje under hele Anden Verdenskrig. Efter krigen konfiskerede Staten Grøngrøft som tysk ejendom. I 1953 åbnede drengehjemmet Grøngrøft Fredehjem.

Senere har Grøngrøft været anvendt som skolehjem og asylcenter. I 2007 købte erhvervsmanden Jens Erik Nyland Grøngrøft og foretog en omfattende restaurering, hvorefter han gav det navnet Grøngrøft Slot.

Jens Nyland gik imidlertid også konkurs.

Boet efter Jens Erik Nyland, Haderslev har her i år solgt Grøngrøft Slot til en køber for antageligvis 7,5 millioner. Slottet, var først sat til salg for 22,5 millioner kroner. Siden blev prisen reguleret ned til 15 millioner, men solgt blev slottet ikke. Og det var stærkt medvirkende til Nylands konkurs i 2016.

Der foreligger for tiden ikke oplysninger om, hvad Slottet skal bruges til fremover.


Sådan ser slottet ud i dag i fulgeperspektiv