DRONNINGLUND SLOT i Vendsyssel


DRONNINGLUND
Ikke postsendt

Ingen forlagsangivelse

30 km. nord for Aalborg ligger Dronninglund Slot, der er fredet i klasse A.

Der knytter sig nogle bestialske historier til slottet. Vi skal først tilbage til år omkring 1775, hvor slottet tilhørte brigadér William Halling. Han blev af alle på godset betragtet som Den Onde Selv. Træhesten, hundehullet og gabestokken kom i brug. Godsets kvinder måtte sove hos den  gale brigadér, når det passede ham.

Netop på Dronninglund blev den gamle bestemmelse om, at herremanden havde ret til brudenatten med den nygifte pige praktiseret fast. Karle, der søgte job på slottet, måtte sende deres kærester op til herremanden til syn og skøn.

Et kup mod Halling slog fejl. De to hovedmænd bag drabsforsøget blev gennempryglet en for en.

Trods sin voldelige adfærd, bar Halling kors og bånd og stjerner på . Han havde fået storkorset, som han dog måtte betale 16.000 Rigsdaler for. Disse penge blev brugt til brolægningen af Kgs. Nytorv i København.

En af Hallings forgængere i embedet var Jakob Severin, der mest var kendt for at ville kolonisere Grønland med vendsysselske bønder. Vendelboer og grønlænderinder måtte give en glimrende race, havde han regnet ud.

I hvert fald var det bedre, som han sagde,  end hvis “de liderlige Holmens matroser” skulle tage sig af det.