Uldalls haver i Aarhus

Uldahls Sports- og 
Brugshaver (Trøjborg)
Ikke postsendt

 Nr. 4881

En særlig gren af kolonihavebevægelsen i Aarhus fremstod i 1907 med stiftelsen af Fællesforetagendet Nationalhaven, og som allerede dengang i daglig tale blev kaldt Uldalls haver. Det det var tømrermester N. Uldall, der stod bag den idémæssige udformning af disse sports- og brugshaver. Selskabets hovedformål var at anlægge regelmæssigt inddelte haveanlæg som brugshaver med frugtbælter eller som frugtskov, samt hertil at oprette særlige haver for børn.

Niels Andersen Uldall blev født den 30. april 1860 i Kolding og siden her udlært som tømrer. I 1898 slog han sig ned i Århus. Han byggede flere villaer på Trøjborg og fik en god tømmermesterforretning. Men det blev hurtigt hans idéer om regelrette smukt anlagte haver, der tog over. N. Uldall døde i Århus i 1945.

Havekolonierne

Allerede i 1902 oprettede han lyst- og brugshaverne i Skovfaldet ved Skovvangsvej. De følges op af sports- og brugshaverne ved Bethesdavej i 1904, idet der nu også blev anlagt en sportsplads i tilknytning til haverne. Gården Kathrinebjerg blev købt og senere kom der en udstykning ved Frydenlundsvej (Mågevej og Hejrevej). Selskabet etablerede også kolonihaver i forstæderne til Århus bl.a. ved Engdalsvej i Brabrand.

Gennem udstykningsprojekterne fik haveejerne adgang til rådgivning. Gennem et årligt bidrag fik man i hver havekoloni adgang til en sportsplads. Der skulle være adgang til fælles brønde, og vedligeholdelse af vejanlæg og hegn skulle ligeledes være en fælles opgave. De enkelte parceller skulle beplantes og omgives af levende hegn. Man måtte bygge mindre havehuse efter en på forhånd anbefalet arkitektur som kunne ses i selskabets informationsfolder eller salgskatalog.

Der udviklede sig følgende motto: ”Hvert Barn sit Frugttræ – Hver Familie sin Have””

Det kan ikke umiddelbart ses nøjagtigt, hvorfra postkortmotivet stammer. Men skulle en læser kende området på Trøjborg – evt. via gamle familiebilleder -, modtager jeg gerne information herom på bjorneri42@gmail.com