RANDERS: Støvringgaard Jomfrukloster med hård straf for de utugtige

STØVRINGGAARDS KLOSTER
Ikke postsendt

Eneret No. 62

 

Støvringgaard nævnes første gang tilbage i 1319.

Slottet blev i 1735 omdannet til Støvringaard Kloster, da gehejmerådinde Christine Harboe i sit testamente besluttede, at slottet fremover skulle være et jomfrukloster..

Christine Harboe var en yderst smuk men også meget temperamentsfuld kvinde. Sin vrede kunne hun tøjle ved at bestige sin hest og ride i fyrig galop rundt i Støvringgaards alléer.

På sit dødsleje i 1735 bestemte hun, at Støvringgaaard med ”gods, tiende og anden herlighed” skulle være et kloster for 12 jomfruer samt en priorinde. De 12 jomfruer skulle hver have 80 Rigsdaler om året..

I Støvringgaaard jomfruklosters fundats lægges der stor vægt på ”klosteræren”. Forbryder man sig mod den, skal man ”Uden al nåde indsættes i tugthuset, der at forblive sin livs tid”.

Den regerende konge (dronning) er stadig klostrets protektor,  mens driften overvåges af Stiftøvrigheden i Aarhus.

I dag er bygningerne omdannet til moderne lejligheder efter en ændring i fundatsen i 1978. Der er adgang til park, kirkesal og riddersal . bedst efter forudgående aftale med stedet.

STØVRINGGAARD KLOSTER
Ikke postsendt

Stender. Randers 9