RANDERS. Løvenholm Slot….Uklogt at vrage en konges barnebarn


LØVENHOLM
Ikke postsendt
Alex Vincents 2042

Løvenholm Slot, der ligger på østsiden af Randers Fjord, blev bygget helt tilbage i 1440.

I ca. 100 år fungerede slottet som et kloster, men efter Reformationen blev klostret inddraget af Kronen og overdraget til  adelsslægten Banner.

I 1697 blev slottet overdraget til ridder Christian Ditlev af den mægtige Rantzau-slægt. Han blev hermed formentlig landets rigeste jorddrot, idet godset dengang bestod af en række slotte og herregaarde i hele området.

Christian Ditlev blev udnævnt til vicestatholder, en aldeles mægtig titel i datidens Danmark.

Men her begyndte så dramaet.

Christian Ditlev var trolovet med datteren af statholder Ulrik Frederik Gyldenløve. Men han ville ikke gifte sig med hende. Sagen var yderst pinlig, fordi det også var Frederik 3.s barnebarn, han vragede.

Det brudte ægteskabsløfte blev takseret til en erstatning på 30.000 speciedaler. Grev Christian blev nu vanskelig og nægtede at betale. Det kom ham dyrt at stå….

Han blev afsat som vicestatholder og hans yngre bror Wilhelm Adolph satte sig i besiddelse af rigsgrevskabet.

Christian Ditlev var tilsyneladende en alt andet end diplomatisk person. Han kom efterfølgende i strid med den prøjsiske konge og blev fængslet i Spandau i Berlin. Han fik dog erobret rigsgrevskabet tilbage i 1719 i spidsen for en flok lejede soldater.

2 år senere – i 1721 – blev han ramt af skud under en sneppejagt. Det viste sig at være et mord. Morderen tilstod, at han handlede efter ordre fra grev Wilhelm Adolph.

I 1726 inddrog kongen derfor grevskabet Løvensholm.  I 1732 blev det givet videre til Frederik Christian, lensgreve af Danneskiold-Samsøe

Løvenholm blev efterfølgende solgt flere gange.

Godsejer af Gl. Estrup og hofjægermester Valdemar Uttental erhvervede i 1929 Løvenhom Gods på tvangsauktion. Da Valdemar Uttental ikke havde nogen livsarvinger, stiftede han i 1947 Løvenholm Fonden, som drives af en bestyrelse, hvori Valdemar Uttental selv var repræsenteret frem til sin død i 1951. Løvenholm Fonden overtog i starten af 1950’erne Løvenholm Gods, så godsets jordtilliggende drives og ejes idag af Løvenholm Fonden.