For 75 år siden. Operation SAFARI. Da den danske flåde blev sænket under krigen


PETER SKRAM og 2 Torpedobåde
Sænket 1943
Ikke postsendt

Thanning & Appel, Kbhvn K.
Marinepostkort Serie X Nr. 252

Da de tyske besættelsestropper ved 4-tiden om morgenen 29. august 1943 rykkede ind på Holmen,  blev der givet signal til at iværksætte den planlagte sænkning af flådens skibe.

Det lykkedes for flåden at sænke 32 skibe, medens 1 bevogtningsfartøj,
3 minestrygere og 9 kuttere nåede i sikkerhed inden for neutralt svensk farvand.
Den danske indsats gav genlyd ud over den frie verden og var med til afgørende at forbedre Danmarks image blandt de allierede.

Klokken 0403 om morgenen 29. august 1943 ankom tyske enheder til Holmen.

Søværnskommandoen havde givet ordre til at de danske enheder ikke måtte yde modstand, men åbnet op for, at skibene kunne sænkes, eller forsøge at undslippe til Sverige.

Da tyskerne havde anbragt kanoner langs bl.a. Langelinie, viste det sig umuligt for de danske skibe at komme ud fra Holmen.

Klokken 0408 blev ordren til sænkning (K N U) derfor sendt til alle enheder.

Den første eksplosion lød kl. 0413 og fortsatte i hurtig rækkefølge indtil ca. kl. 0435.

Sprængningerne kunne høre over det meste af København.

Tryk her for et kort over de på Holmen sænkede skibes placering.

Som følge af dårlig tysk planlægning og dansk held lykkedes det at sænke hovedparten af fartøjerne på Holmen, mens få af de enheder, der befandt sig til søs nåede svensk territorium.

De danske flådefartøjer, der nåede svensk område, indgik senere i Den danske Flotille, og var med til at bringe den Danske Brigade fra Sverige og til Danmark den 5. maj 1945.

Det viste kort samt andre fra  begivenheden kan ses og erhverves her