Vesterportbygningen i København

Ved_Vesterport_2011

Sådan så bygningen ud i 2011, set fra Gl. Kongevej

Vesterport er navnet på den store bygning, der ligger mellem Vesterbrogade og Gl. Kongevej på hjørnet til Trommesalen lige overfor Frihedsstøtten. Bygningen blev opført i 1930´erne og skabte stort røre på grund af den funktionalistiske byggestil, der blev det første af sin art i Danmark overhovedet.

Byggeriet, der blev omtalt som intet mindre end »Københavns nye Centrum«, dækker et grundareal på over 18.000 kvadratmeter. Den blev tegnet af arkitekterne Ole Falkentorp og Povl Baumann, begge væsentlige skikkelser i den funktionalistiske bevægelse. I det hele taget blev huset indrettet med de mest moderne installationer som elevator, aircondition og på toppen af bygningen lysreklamer for bl.a. bananer og Limfjords Østers.

Især var der delte meninger omkring kobberfacaderne. De irrede hurtigt, og bygningen gik under øgenavnet »Femøren«.  Da huset stod færdigt, flyttede en række af Københavns mest eksklusive forretninger ind, bl.a. Peder Møllers damekonfektion, tagrestauranten Ritz og udstillingslokalet for Louis Poulsen, der lavede PH-lampen.

7814z

Postkort fra Tagrestaurant Ritz
Postsendt 1934 til Rødby på Lolland
Det grafiske Institut. Degri

Poul Henningsen hyldede husets enkle, lange linjer og moderne funktioner, men kobberbeklædningen faldt ikke i hans smag.

Mere entydigt var digteren og forfatteren Tom Kristensens hyldestkvad, der på fornemste vis opsummerer den begejstring, der var for den nye tids æstetik:

Et Hus til Folk. Men ej til Guder.
I enkle Træk. Formatet stort.
Med Lysreklamer. Store Ruder.
Et hus til Tiden: Vesterport