Pøt Mølle ved Hammel

4588

HAMMEL. Pøt Mølle
Ikke postsendt
Bemærkning bagpå: “Udflugten 14/8-48
Hammel – Frisenborg – Pøt Mølle”

M. Clausens Forlag, Aarhus

Pøt Mølle er en vandmølle, omkranset af Frijensborgskovene nordøst for Hammel. Den blev først etableret som kornmølle, men har gennem tiderne haft skiftende erhverv og er i dag traktørsted.

Møllens historie går helt tilbage til 1300-tallet, hvor ejeren var biskoppen fra den katolske kirke i Aarhus. Efter Reformationen i 1536 blev den katolske kirke forbudt, og kongen overtog derfor møllen, for derefter at sælge den til herremand Parsberg på gården Jernit. Jernit var en stor gård, der lå dér, hvor Frijsensborg Slot er i dag.

Omkring 1860 blev der sat fisk ud i mølledammen. Men da greve Mogens Frijs døde i 1923, gik det hele i stå, og inden længe var der ikke mere erhverv på møllen. Nogle år senere benyttedes den som udflugtssted og i 1933 åbnede Pøt Mølle som traktørsted og fungerede som sådan indtil 1. maj 1954, hvor det nedbrændte og efterfølgende måtte genopbygges.

Den trelængede møllegård er opført omkring 1890, men selve møllebygningen er en nøjagtig kopi af den gamle bygning, der brændte.

Møllen ligger i bunden af 2 store bakker, hvoraf den sydgående bakke stiger 59 m over en længde på 600 m og har en gennemsnitlig. stigning på 9,8 %, hvilket er stejlt efter danske vejforhold. Bakkerne er derfor en yndet udfordring for cykelryttere.

Her er så et nyere kort – fra omkring 1960:

13292

HAMMEL. PØT MØLLE
Ikke postsendt
Fra 1960

Hammel Boghandel. Knud E. Skov. 98114