Vejen. “Modersmålet” i Skibelund Krat

8724z

Modersmålet i Skibelund Krat
Postsendt 1911 fra Eiby til Nysted
Warburgs Kunstforlag. Forhandlet af Jens Arnums Boghandel, Askov

I Skibelund Krat ved Vejen findes en række nationale symboler i sten. Et af disse er “Modersmålet fra 1903” af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen.  Ved afsløringen af stenen var der mødt omkring 2000 mennesker op.

“Modersmaalet” er symboliseret ved en rank kvindeskikkelse mellem portrætbuster af digteren Edvard Lemcke, der skrev ”Vort modersmål er dejligt” og historikeren A.D. Jørgensen, der i denne sammenhæng er mest kendt for sine “Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie”.

Stedet i Skibelund blev nøje udvalgt, fordi det dengang var yderste forpost mod Tyskland, der efter nederlaget i 1864 var rykket helt op til Kongeåen, og hvor Vejen var ganske tæt på grænsen. Meget prosaisk hed det dengang, at Skibelund Krat var det ideelle sted. På en bar bakkekam, hvor de knejsende kunstværker stod som torne i øjnene på grænsevagterne på den anden side af Kongeåen.

På bagsiden af stenen findes et digt af Thor Lange:

“Magnus, tvende rigers pryd,
unde Gud din kongesjæl
at se Nordens grænsepæl
atter rykket frem mod syd”

Stenen og digtet blev i tyske kredse opfattet som en klar dansk provokation, der foranledigede det danske udenrigsministerium til at sende Thor Lange en “misbilligelse”. Skibelund var på mange måder det sted, hvor der i begyndelsen af 1900-tallet blev sat ord på dansk nationalisme.  Det blev der set på med stor alvor fra den tyske side. Det tyske udenrigsministerium udtrykte i 1908 bekymring over, at den danske konge, Frederik 8., på en Jyllandsrejse, der bl.a. gik til Askov Højskole, ville besøge Skibelund Krat. Besøget i Skibelund blev af den grund aflyst – en noget pinlig affære, at den danske konges rejse i sit eget kongerige skulle bestemmes af holdninger i en nabostat.

Her kan ses flere postkort fra Vejen