Mindesmærket i Nakskov. Belejringen i 1659

13221y

Monument til Minde om Belejringen 1659
Postsendt 1912
WKF. Georg Olsen Vejle, Nakskov

I 1658 sluttede et kapitel i Danmarkshistorien. Efter svenskekrigene, som Danmark tabte, blev der sluttet fred i Roskilde. Danmarks måtte afstå 1/3 af sit rige til svenskerne, hvor vi tabte Skåne, Halland og Blekinge.

I 1659 genoptog svenskerne krigen mod Danmark, hvor bl.a. Nakskov for anden gang blev belejret. Første gang overgav man sig, men denne gang gik de modige Nakskovitter under den 13 ugers lange belejring til forsvar for deres by. En lovet dansk undsætning udeblev, men værre var det med mangel på ammunition. Kugler havde man, men mangelen på krudt gjorde, at de store kanoner stod urørte. Dette bevirkede, at svenskerne fik overtaget, og at Nakskov til sidst måtte overgive sig efter et kraftigt bombardement, der bl.a. beskadigede Sct. Nicolai kirke.

De lidelser og rædsler som Nakskov blev påført, fik da også af og til borgerne til at mene, det havde været bedre, om man havde overgivet sig ligesom i 1658. En udfærdiget erklæring om byens tilstand, fik til resultat at byen blev fritaget for den lignede skat.

Som de lokale udtrykker det: Der er dog ingen tvivl – havde Nakskov fået samme militære undsætning som København – var svenskerne aldrig kommet ind i byen.

250 år efter svenskernes belejring af Nakskov – i 1909 – blev mindesmærket opført i Jernbanegade overfor Danagade.  Kunstneren var arkitekt Ekberg.

Her kan ses flere postkort fra Nakskov