Aarhuskort. En trykfejl forvirrede

Dette postkort fra Det gamle Aarhus har voldt mig nogle problemer. Da motivet er et gaardmiljø er indentifikationen vanskelig. Men det var nu mere navnet, der snød mig. Stenders Forlag, der har produceret kortet, har nemlig stavet efternavnet forkert.

agerschou

Aarhus. Agerschous Gaard
Postsendt 1910 fra Aarhus til Brabrand
Stenders Forlag

Ved at få fingre i originalfotoet (Billedsamlingen på Aarhus Folkebibliotek), som har dannet grundlag for postkortet, blev jeg klogere på, hvad der står på det hvide skilt til venstre: “Hans Agerschou – Isenkram – Glas – Porcelæn & Fajanceforretning.”. Altså hedder isenkræmmeren Hans Agerschou (kun med ét “g”).

Af Handelsregisteret for Aarhus (1900-1904 og igen i 1906) fremgår det, at Hans Agerschou havde sin isenkramforretning i Vestergade nr. 58, som ligger tæt ved hjørnet Vestergade/Grønnegade.

En googlesøgning viser tillige, at han også har haft forretning i Vestergade 6, men det kan ikke bekræftes i Aarhus Vejviser. Der mangler således for fuldstændighedens skyld en dokumentation for, at der i Vestergade overfor porten til nr. 58 var en Foderstofforretning, hvilket kan ses gennem portåbningen fra gårdsiden.

Igen et eksempel på, at der er mere at foretage sig omkring sådant et postkort.

2 thoughts on “Aarhuskort. En trykfejl forvirrede

  1. Mange tak for dit bidrag til historien, Margrethe Kruse Ellegaard.

    Med venlig hilsen og god weekend til dig

    Bjørn Eriksen

  2. Det var ganske rigtigt Hans Peter Kruse Agerschou (med ét g), der ejede isenkramforretningen i Vestergade 58, Aarhus. Han boede ovenpå med sin familie og tjenestefolk, hvilket også fremgår af folketællingslisterne. Hans Peter arvede forretningen efter sin svigerfar, der var en velhavende mand. Foruden isenkramforretningen ejede han to skive, der sejlede på Østen efter bl.a. te, china (porcelæn) og krydderier. Desuden ejede han flere ejendomme i Guldsmedgade. Min morfar, Edmund Kruse Agerschou er ikke født i Vestergade 58 (han er fra 1898) men vistnok i Vestergade 6, så adresserne passer godt nok).
    Venlig hilsen
    Margrethe Kruse Ellegaard

Comments are closed.