ØSTERBRO. Lille Vibenshus

13367y

VIBENSHUS
Ikke postsendt
Stender. 3184
Lille Vibenshus på hjørnet af Østerbrogade, tidligere Strandvejen, og Jagtvej

I lille Vibenshus tog københavnerne den første ‘opstrammer’, når de gjorde deres årlig kilderejse til Kirsten Piils Kilde i Jægersborg Dyrehave. Holstensvognene og kaffemøllerne måtte som regel allerede her gøre holdt, for at de rejsende kunne få ”hældt lidt på dunken”. Ligeså når de om aftenen trætte og mødige vendte hjem igen. Da var det også en god gammel skik at slukke efter i Vibens Hus, der var det sidste traktørsted derude på landet, inden man nåede byens porte.

På den ene gavl kan man læse årstallet 1737, og ejendommen har rimeligvis i tidligere tid været benyttet som vagtstation. Hvor byen satte sine grænser, oprettede man nemlig på den tid vagtstationer, der udøvede en vis politimyndighed. Disse ejendomme omdannedes så godt som alle senere til kroer.

Teksten stammer fra Niels Ludvig Mariboes billedsamling. Denne samling blev til i perioden 1880-1919.  Samlingen tilhører nu Københavns Museum.

Her kan ses flere postkort fra Østerbro i København

Postkort. Motivet eller frankeringen?

Som postkortsamler bliver jeg ofte spurgt om, hvad der er vigtigst. Billedmotivet, frankeringen eller teksten.
Jeg plejer at svare: “Ja”!

Den rene postkortsamler interesserer sig naturligvis alene eller mest for motivdelen. Det er den, der vises frem og det er det, der samles på.

Frimærkesamlere og posthistorikere interesserer sig imidlertid mere for frankerings- og postbehandlingsdelen.

Her er et eksempel på, at et postkort kan bruges af flere slags samlere:

1128

For det første er motivdelen fra Jernbanevej i Lyngby –  en lækkerbidsken for en lokal postkortsamler. Et tidstypisk foto, der er ca. 100 år gammel og viser, hvordan personer – her især børn – bliver bedt om at posere for fotografen. Dengang var det at blive fotograferet en ære i betydelig større udstrækning end i dag.

På adressesiden ses en frankering med et 5 øres frimærke (Christian X) med bogstaverne “SF”.

Filatelister ved, at vi her har at gøre med et såkaldt soldaterfrimærke.
Hver soldat, der under 1. verdenskrig var indkaldt til den danske dækningsstyrke, fik én gang om ugen udleveret gratis frankering. Fra 1917 bestod leverancen af 1 stk. 5 øres mærke og 1 stk. 10 øres mærke. Mærkerne var forsynet med bogstaverne “SF”.

Sådanne ægte frankeringer – her fra 1918 – er normalt dyre objekter. Katalogprisen for dette eksemplar er ca. 500,- kr.

Endelig kunne en samler også interessere sig mest for tekstdelen. Her er det soldaten på Fortunfortet, fætter Knud, der inviterer trænkonstabel Rekrut  555/18 Povlsen, der gør tjeneste på Artillerivej i København, på besøg.

Dette kort vil således passe ind i flere samlinger.

Der kan ses flere gamle postkort fra Lyngby her 

 

BOGENSE. Adelgade

13746

Adelgade
Postsendt 1906
Niels Ehlerts Boghandel. 3360

Bogense er ikke alene en af Fyns smukkeste byer, men efter min mening også en af Danmarks aller smukkeste . Med sine knapt 4.000 indbyggere ligger byen på Nordvestfyn helt ud til Kattegat.

Postkortet viser en af byens hovedgader, Adelgade fra begyndelsen af 1900-tallet.

Kortet er udgivet af boghandler Niels Ehlert (f. 1865), Østergade (sidegade til Adelgade) . Herfra drev han boghandel fra 1901 til 1940.

2 kilometer øst for Bogense ligger godset Gyldensteen.

10744

Gyldensteen
Ikke postsendt
C. Eneret 160

Godsets hovedbygning daterer sig helt tilbage fra 1640. De nuværende ejere af Gyldensteen, Victoria og Frants Bernstorff-Gyldensteen, driver i dag et stort frilandsgartneri og siden 2001 en stor frugtplantage på stedet.

Det milde kystnære klima ved godset Gyldensteen ud til Kattegat giver optimale forhold til produktion af frugt og grønt. 

Der kan ses flere postkort fra Bogense her

 

VIBORG. Som fortidig soldaterby

7561

Hovedvagten i Viborg
Postsendt 1906 fra Viborg til Holstebro
C. St. Eneret. 2615 (Carl Stenders forlag)

Hovedvagten, der tjente som markering af Viborg By som soldaterby, lå dengang i Lille Sct. Hans Gade.

Viborg blev på en måde garnisonsby i 1865. De første soldater boede dog hos private borgere, og Gamle Vagt blev dengang igen taget i brug, ligesom paradepladsen ved den kommende kaserne blev etableret.

Garnisonen i Viborg var Prinsens Livregiment. Regimentet har gennnem tiderne dog ført en noget omflakkende tilværelse:

København (1880-1923)
Viborg (1923-1932)
Viborg Kaserne (1932-2001)
Skive Kaserne (2001 – 2005)

Herefter blev regimentet nedlagt.

Prinsens Livregiment fik således først garnison på Viborg Kaserne, der blev indviet i 1924, altså 18  år efter afsendelse af postkortet.

___________________

Indtil 1905 var det ikke tilladt at skrive personlige ting på adressesiden. Her måtte kun anføres adressatens navn og adresse. Alle andre bemærkninger måtte anføres på billedsiden. Denne bestemmelse var imidlertid ophævet, da dette kort blev sendt, men vanen var åbenbart så indgroet i folk, at der gik flere år, inden det blev gængs at skrive på den normalt 2-delte adresse- og tekstside.

Afsenderen, hvis navn ikke fremgår af kortet, skriver her hjem til moderen , Inger Gundelach i Holstebro: “Jeg vil godt have Rabarbergrød, når jeg kommer Hjem”

Der kan ses flere kort fra Viborg her

LEMVIG. Østerbrogade med Borgmesterkontoret

10737y

Postkortet viser Østerbrogade med Herredskontoret, senere Borgmeterkontor
Postsendt 1911 til København
Hans Riegels Boghandel, Lemvig 21244

Lemvig er en by og købstad i det nordlige Vestjylland med omkring 7.000 indbyggere. Byen ligger ved den vestlige del af Limfjorden i et bakket landskab omkring Lem Vig.

Første gang byen nævnes er i et brev til kongen i år 1234. Lemvig fik købstadsprivilegier i 1545.

Lemvig er kendt som byen Lidenlund fra tegneserien ”Livets gang i Lidenlund”, tegnet og skrevet af Henrik Gantriis (1918-1989), der var barnefødt i Lemvig.

Afsenderen  af kortet,  Adolf Eriksen skriver til sin søster i København. Han er tilsyneladende blevet ansat netop på Borgmesterkontoret i efteråret 1911 og beskriver de omkringliggende huse, og hvordan han har indrettet sig i byen.

Der kan ses flere postkort fra Lemvig her

Postkort med silhuet

Silhuet

Silhuetpostkort. Ikke postsendt, men dateret 1909
Otto Nielsen. Enghavevej 24, København

Jeg er for nylig kommet i besiddelse af dette postkort, der viser en mandsperson i silhuet.

Ordet stammer fra fransk silhouette, efter den franske minister Étienne de Silhouette (1709-1767), der lod sit landslot udsmykke med silhuetklip.

En silhuet er et omrids af en mørk figur, der ses mod lys baggrund. Den kan være klippet i sort papir eller være tegnet og viser ofte en person i profil. Således også her.

Silhuetter blev før fotografiets sejrsgang brugt flittigt. I dag kendes silhuetter i kunsten, bl.a. hos H.C. Andersen, ligesom silhuetter af rovfugle, opsat på store vinduespartier, skulle kunne afskrække småfugle i at flyve ind i ruderne.

————————-

Postkortet her er ikke postsendt men forsynet med en datering på billedsiden: Hans Beerstrup, 10-1-1909. Aarhus Afholdshotel. Frederiksgade No. 49.

Der lå ganske rigtigt et afholdshotel i Frederiksgade, men i nr. 47 i 1909. Hotellet ejedes af Aarhus Afholdsforening af 1880 og værten på hotellet hed på det tidspunkt N. Hansen.

Kortet er produceret af OTTO NIELSEN, Silhuettist og Fotograf, Enghavevej 24, København

Mon ikke Hans Beerstrup har fået fremstillet silhuetpostkort af sig selv hos Otto Nielsen og så lagde dem som sine visitkort, hvor han nu kom frem? Han kunne også have været repræsentant, hvor kortet har kunnet anvendes som reklame, der skulle vise, at han kunne kontaktes på hotellet.

Har andre en anden opfattelse af, hvad kortet har været brugt til?

Boghandler K. V. Nielsen. Frederikssund

10646

Frederikssund. Parti fra…
Ikke postsendt
K.V. Nielsens Boghandel. 47786

I 1912 overtog Knud Valdemar Nielsen, der var uddannet som boghandler i bl.a. Hillerød og Berlin, som 24-årig Jørgen J. Ebbesens Boghandel i Frederikssund. Forretningen havde på det tidspunkt eksisteret i byen i 42 år.

Som mange andre boghandlere på den tid entrerede K. V. Nielsen med Stenders Postkortforlag om produktion og salg af postkort fra boghandelen.

Således også dette postkort fra Torvet i Frederikssund, der formentlig kan dateres til perioden 1915-1920.

Boghandlen ophørte i 1972 efter at have eksisteret i mere end 100 år.

Her kan ses flere postkort fra Frederikssund

TUBORG-PAVILLONEN

1104y

TUBORG PAVILLON
Postsendt 1914
Ingen forlagsangivelse. Intet nummer

Tuborg er et dansk ølmærke, der første gang blev brygget i Hellerup 1875. Tuborgs Bryggerier blev i 1970 fusioneret med Carlsberg.

150px-Tuborg-Øl_af_Erik_Henningsen

Pavillonen blev åbnet af Tuborg i 1883. Det blev et populært sted, hvor man kunne få hestene vandet og samtidig nyde en kold forfriskning. Pavillonen blev derfor et søgt udskænkningssted og desuden kendt for god mad. I 1925 lukkede pavillonen, for Strandvejens øvrige restauratører var trætte af konkurrencen fra deres egen ølleverandør. Pavillonen blev revet ned i 1934

Her kan ses flere postkort fra Hellerup 

BAGSVÆRD. Bagsværd Sø

14045

Bagsværd Sø
Postsendt 1907 i brev
Intet frimærke

Bagsværd Sø er den næststørste sø i Mølleå-systemet, kun overgået af Furesø. Ved den nordlige side af søen ligger Sophienholm, og lidt ovenfor statsministerens residensslot, Marienborg.

Bagsværd Sø er lidt speciel, fordi der afvikles kaproning på søen i internationalt format (regatta). Når der ikke er konkurrencer på søen, er sejlads med robåde, sejlbåde, kanoer og kajakker tilladt.

Mange kommuner grænser op til Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, og i Furesø Kommune ligger en meget lille del af søen i forlængelse af skovområdet Bøndernes Hegn.

Her kan ses flere postkort fra Bagsværd Sø

KØBENHAVN K. Sct. Annæ Plads med Garnisons Kirke

13488y
Köbenhavn. Sct. Annaplads
Postsendt 1909
Intet Forlag. Intet Nummer

Jeg har lyst til at vise et smukt postkort fra Sct. Annæ Plads i København. Den smukke Garnisons Kirke er hovedmotivet på kortet.

Der er ikke noget forlagsnavn bag på kortet. Men noget tyder på, at det enten er produceret i Sverige eller i Tyskland (København er stavet med ö). Endvidere er Sct. Annæ stavet forkert.

Bortset fra det synes jeg kortet er smukt og motivet er fotograferet i en flot vinkel.