Lilø- eller Lilleø-Møllen ved Korsør

 


KORSØR. Møllen ved Lilø
Postsendt 1923 fra Wiborg i Finland til Bergen i Norge.
Smukt farvekort fra Noret ved Korsør
Frimærket aftaget
H.P. Jensens Forlag, Korsør

I forbindelse med inddæmningen af arealet mellem Halsskov og de tre øer, Egø, Magleø og Lilleø, blev der bygget en lille hollandsk mølle ved diget mellem Lilleø og Egø. Møllens opgave var at pumpe vandet fra området ud i Noret.

Møllen var i 1926 ejet af godsejer Madelung fra Tårnborg – og blev passet af tømrer Evald Oscar Jacobsen.

Ved 12-tiden d. 26. april standsede Jacobsen møllen og gik hjem til middag. Da han kom tilbage ved halv to tiden, kunne han ikke få møllen i gang og gik derfor op i hatten, som han fandt omspændt af flammer – sandsynligvis havde en ophedet aksel antændt træværket. Møllen stod snart i lys lue og i den kraftige østenvind antændtes to af de tre nabohuse, der blev ildens bytte

Kilde: Korsør Avis 26. april 1926

Kortet er sat til salg her

Gudhjem på Bornholm. Figentræet og røgede bornholmere


GUDHJEM
Gadeparti (Figentræet)
Ikke postsendt
Frits Sørensens Boghandel
Rønne. 686

Gudhjem er en af Bornholms mest spændende byer, med sit meget sydlandske præg. Brøddegade, som er Gudhjems hovedgade, snor sig stejlt ned gennem byen og ender nede på havnen.

Her er der et pulserende liv om sommeren med cafeer, restauranter og butikker. Sommeren varer længere på Bornholm, fordi klipperne, når de er varmet op, holder længere på varmen. Det giver samtidig gode vækstbetingelser for planter, som ikke normalt vokser i Danmark.


GUDHJEM
Figentræet
Ikke postsendt
Stender 404/72

Præcis midt på den stejle bakke ned mod havnen i Gudhjem ligger Figenhuset, et charmerende bindingsværkshus, let genkendeligt på sin bornholmerrøde farve og et stort figentræ, som har inspireret til navnet og gjort huset til et af fiskerlejets mest fotograferede.
Figenhuset ligger stille hen uden for sæsonen, blot for at vågne op og følge bylivets rytme og åndedræt fra det øjeblik, de første gæster kigger indenfor.

Der findes mange forskellige postkort med Figentræet i Gudhjem. Her er så historien om det.


SILDENE TØRRES
Ikke postsendt
Karl H. Olsen, Rønne. 43 509 

I middelalderen var Gudhjem en stor handelsby, der lå ved en af de stærkt trafikerede handelsruter i Østersøen, og man deltog i de store sildemarkeder langs de skånske og bornholmske kyster.

Fiskeriet har været byens hovederhverv, og de nok så berømte “røgede bornholmere” havde deres oprindelse her, idet fiskerne under deres ophold på Ertholmene havde oplevet skotske soldater spise sild, som de først havde hængt til røgning i deres små stenhytters åbne skorstene.

I 1866 blev øens første silderøgeri bygget, og herfra bredte denne specielle tilberedningsmåde sig til øens øvrige små fiskersamfund. Først i 1900-tallet havde Gudhjem 25 silderøgerier!

Her kan ses flere gamle postkort fra Bornholm
 

Frøslevlejren ved Grænsen


Postkort med Frøslevlejren ved Padborg
Luftbillede
Ikke postsendt
OPO. 9321-2

På en dag som i dag – Danmarks befrielsesdag den 5. maj – mindes vi de danskere, der under besættelsen blev sendt til Frøslevlejren som internerede. For manges vedkommende blev det kun en gennemgangsstation inden turen gik videre til de berygtede og betydeligt værre forhold i de tyske koncentrationslejre. 

Da Danmark den 29. august 1943 brød med samarbejdspolitiken, indførte den tyske værnemagt fængsel, deportation og dødsstraf for sabotage og anden illegal virksomhed. Forholdene i de nazistiske koncentrationslejre var i Danmark dengang kun kendt i begrænset omfang, men deportationerne vakte forfærdelse i den danske befolkning.

 

FRØSLEV
Frøslevlejrens Museum
Ikke postsendt

Grønlund

I marts 1944 vedtog Departementchefstyret at opføre en interneringslejr i Danmark tæt ved grænsen til Tyskland for at forhindre deportationer til tyske kz-lejre. Men det lykkedes ikke fuldt ud, og tyskerne sendte i flere omgange danske fanger videre til tyske kz-lejre med “Himmelekspressen”.

Frøslevlejren blev taget i brug i 13. august 1944, og de første indsatte kom fra Horserødlejren og fra Vestre Fængsel.

Lejren havde dansk ledelse, og der var forholdsvis gode forhold, hvad angik mad, behandling af sygdomme og arbejde, og mange blev skånet for sult, sygdom og død i de tyske kz-lejre.

Ca. 12.000 danskere blev interneret i Frøslevlejren i de ni måneder, den var dansk interneringslejr. 1.600 frøslevfanger blev deporteret til kz-lejre i Tyskland. Af dem omkom ca. 220. Mod krigens slutning husede lejren omkring 5500 fanger, det største antal på en gang.

Kun én dansker blev dræbt under opholdet i lejren. Til minde om ham står en mindesten mellem to af barakkerne. Det lykkedes 10-12 danskere at flygte fra lejren.

København. Den russiske Kirke i Bredgade


BREDGADE. RUSSISK KIRKE
Ikke postsendt

Ingen Forlagsangivelse
Intet Nummer

Den russiske Kirke i Bredgade i København hedder egentlig Alexander Nevskij-Kirke og er den eneste russisk-ortodokse kirke i København.

Russiske kirker adskiller sig fra andre kirker ved, at de ikke har noget orgel. Al kirkemusik frembringes af mennesker (korsang).

Kirken blev bygget af den russiske regering mellem 1881 og 1883 på baggrund af prinsesse Dagmars ægteskab i 1866 med den senere zar Alexander III af Rusland.

Zaren stillede personligt midler til rådighed for opførelsen, et projekt foranlediget af hans dansk-fødte kone, prinsesse Dagmar (Maria Feodorovna), datter af Christian 9.  af Danmark. Købet af grunden på Bredgade var arrangeret af Carl Frederik Tietgen, og det er blevet rapporteret, at zaren misbilligede den valgte placering af religiøse grunde, da traditionen krævede at ortodokse kirker skulle være fritstående bygninger.

Det ydre af kirken er domineret af de tre løgkupler på toppen af gavlen ud mod Bredgade. Designet er inspireret af 1600-tallets russisk arkitektur. Højt på facaden, i en niche over klokkerne, står en statue af Alexander Nevskij, kirkens skytshelgen.

Kirkebygningen blev fredet i 1981.

Her kan ses flere postkort fra Det Indre København

AALBORG. Ellen Marsvins Hus. Noget af en tilsnigelse

 


AALBORG. Østeraagade med “Ellen Marsvins Hus”
Ikke postsendt
Stenders Forlag. Nr. 11

Der er udgivet mange postkort med såvel Ellen Marsvins Hus som Jens Bangs Stenhus, begge beliggende i Aalborg ned til Limfjorden. De to selvstændige bygninger, opført i renæssancestil, er givetvis de to oftest forekommende postkortmotiver fra Aalborg.

Jens Bang, der i 1623-24 var den største købmand i Aalborg, havde anlagt sin købmandsgård i Østeraagade. Ved at lægge den tæt på Limfjorden kunne han få god mulighed for at drive søfartshandel med en række lande. Aalborg havde dengang som Hansestad stor indflydelse på handelen med  stort set alle lande, der lå ud til havet i Europa.

Men hvem var så denne Ellen Marsvin, som også fik opkaldt en gård i Østeraagade efter sig?

Købmandsgården, der er blevet kendt som Ellen Marsvins Hus, blev imidlertid opført lidt tidligere end Jens Bangs Stenhus. Bygmesteren var Jens Bangs halvbror, Jørgen Olufsen, der også var renæssancekøbmand i Aalborg på den tid.  Jørgen Olufsen sad tillige i Aalborg byråd.

Jens Bangs Stenhus til venstre og “Ellen Marsvins Hus”
til højre,  forenet på samme postkort.

2-delt billedside
Postsendt 1957 til København V
15 * 10,5 cm.
Stender. 5611

Købmandens lejlighed på første etage var udstyret med meget store vinduer og havde stor loftshøjde. Vinduesstørrelsen og loftshøjden aftager så opefter. Loftet blev anvendt som magasin til især korn,  der her kunne ligge tørt og luftigt.

Huset bliver kaldt Ellen Marsvins Hus. Dette er dog forkert, da det jo som sagt var Jørgen Olufsens Stenhus. Ellen Marsvin, som var Kirsten Munks mor og dermed også Christian IV’s svigermoder, blev sat i forbindelse med dette hus ved en fejl.

Ellen Marsvin blev i en omtale i en artikel fra en journalist sat i forbindelse med dette hus, da journalisten satte et billede  af købmandsgården ind i artiklen.

Ellen Marsvin boede aldrig i ”sit” Hus, men i stedet lidt nord for Budolfi Kirke.

Graabrødre Torv, tidligere Ulfeldts Plads, og lidt om Danmarks største landsforræder


KØBENHAVN. GRAABRØDRETORV
Udelt adresseside
Postsendt September 1904 fra Kjøbenhavn K til Forst Lausitz i Tyskland

K.L. Eneret. Chr. J. Catos. Lith Etabl.

Gråbrødretorv (tidligere Ulfeldts Plads) er et torv midt i København.  I 1238 blev der oprettet et Gråbrødrekloster på stedet, hvorfra pladsen har sit navn.

I 1530 blev klosteret nedlagt og rigsråd Corfitz Ulfeldt byggede senere sin gård på en del af klostergrunden. Da han kendtes skyldig i landsforræderi i 1663 blev hans gård revet ned for at bruge byggematerialerne andetsteds. Området udlagdes til en offentlig plads, Ulfeldts Plads, og i dens midte rejstes en skamstøtte for ham.

Ved branden 1728 nedbrændte næsten alle huse på pladsen men først i 1841 skiftede pladsen navn fra Ulfeldts Plads til Gråbrødretorv.

 

Historien om Danmarks største landsforræder

Kong Frederik III og hans Rigshofmester Corfitz Ulfeldt var ikke gode venner. Kongen indledte en undersøgelse mod Ulfeldt, bl.a. blev han mistænkt for at have begået underslæb for flere hundredtusinder daler fra Øresundstolden, som han personligt administrerede.

Ulfeldt fandt det da bedst at flygte til udlandet og gik derefter i svensk tjeneste. I Sverige arbejdede han år efter år på at ophidse den svenske regering mod Danmark. Da Karl X Gustav i 1657 bestemte sig for at invadere Danmark, sluttede Corfitz Ulfeldt sig personligt til den svenske hær og drog som fjende gennem sit eget fædreland. Ulfeldt lånte også velvilligt og af egen lomme den svenske konge den på denne tid svimlende sum af 150.000 rigsdaler som understøttelse, penge han med stor sandsynlighed havde stjålet fra den danske stat.

I 1658 blev Ulfeldt udnævnt til en af guvernørerne over de erobrede Skånelande. Han kom imidlertid snart på kant med Karl X Gustav og blev bl.a. anklaget for at have røbet Stormen på København under Den anden danske Krig.

Corfitz Ulfeldt blev idømt husarrest i Sverige. Men mens han ventede på rettergang, havde han held til at flygte sammen med Leonora Christine til Danmark, hvor de blev fængslet og anbragt på Hammershus fæstning på Bornholm. De blev dog utroligt nok løsladt efter et bønskrift mod at de afstod alt, hvad de ejede.


Corfitz Ulfeldts skamstøtte, 
der i dag står i Nationalmuseets Gårdr 

I 1662 planlagde Ulfeldt at styrte den danske konge, hvorefter han blev dømt til døden i Danmark. Fordi han stod i ledtog med svenskerne i Karl-Gustaf-krigene og havde forrådt det danske folk, blev han erklæret for Danmarks største landsforræder.

Ham selv fik man aldrig fat på, men hans hustru Leonora Christine måtte undgælde for hans forræderi. Hun blev arresteret og sat i fængsel i Blåtårn på Københavns Slot. Hun blev først løsladt efter næsten 22 år og døde i 1698. Corfitz Ulfeldt døde i Schweiz som en ludfattig og forfulgt mand. Det vides ikke, hvor han ligger begravet

Ulfeldt selv blev halshugget og parteret på slotspladsen in absentia i form af en dukke, der forestillede ham. Den var fyldt med rigtige tarme for virkningens skyld, blot var tarmene ikke helt friske. Leonora Christine kunne fra sin celle i Blåtårn høre det hele og var derfor vis på, at ægtemanden endnu ikke var fanget.

Brønderslev Andelsslagteri 1911-1970

 


BRØNDERSLEV. SVINESLAGTERIET
Ikke postsendt
Lidt smudsig på adressesiden
Frk. Karen Jungersen
Brønderslev. 33293

Da man omkring 1880 begyndte at arbejde med planer om at oprette et andelsslagteri i Vendsyssel var Brønderslev på tale. Det blev dog Hjørring, der kom først her med slagteriet, der blev oprettet i 1890.

I Brønderslev stod slagteriet først klar 1. januar 1911 med en slagtning det første år af 24.000 svin.

I 1962 var kapaciteten kommet op på 62.356 svin

I 1970 valgte slagteriet at fusionere med slagteriet i Odense i EXPO, som var det eneste slagteri på Fyn på dette tidspunkt.
Samtidig ophørte al produktion i Brønderslev

Her kan ses flere postkort fra Brønderslev 

ÆRØSKØBING. Det gamle Apoteks bygning og skæbne


ÆRØSKØBING
APOTHEKET
Ikke postsendt
C. Th. Creutz. 78646

Postkortet viser den maleriske apoteksbygning i Vestergade 44-46 i Ærøskøbing på Ærø. Bygningen, der er fra 1784, er fredet.

Huset hører til én af byens flotteste bygninger og har mange fine detaljer.

I  mindre øsamfund er der ofte en skarp tone og stemning mellem de største byer. Således også på Ærø, hvor de to ubestridt største byer er Marstal og Ærøskøbing. Begge byer har ambitioner om at være den førende på øen, gerne på den andens bys bekostning.

Indtil 2008 var der 2 apoteker på øen, en i hver by.

I  2008 blev apoteket i Ærøskøbing nedgraderet til et apoteksudsalg, mens apoteket i Marstal bevarede sin status som ”rigtigt” apotek. Det gav næring til nye meningsudvekslinger mellem de to byers borgere.

Ordningen med apoteksudsalget fungerede indtil år 2016, hvor apoteker Hanna Magnussen, som havde drevet butikken i Ærøskøbing siden 2008, tog konsekvensen af den manglende omsætning og lukkede. Ærøborgerne kan dog stadig afhente medicin i et håndkøbsudvalg i byen.

I dag er der indrettet Pension i Det gamle Apotek. Pension Vestergade No. 44 drives af Susanna Greve, der kan fortælle, at Ærø de sidste 5 år har oplevet en opblomstring, fordi det er blevet til en bryllupsø. Vordende brudepar – især fra udlandet – søger til øen hele året for at blive gift ”på dansk”, hvilket har betydet en vækst for øens hotelliv. Således også for Det gamle Apotek

Her kan ses flere postkort fra Ærø

 

SÆBY I NORDJYLLAND. Jernbrønden


SÆBY. JERNBRØNDEN
Ikke postsendt
H. Larsen, Sæby. 84318 (Stender)

Jernkilden i Sæby blev opdaget i 1883, da man gravede efter ler på en teglværksgrund uden for byen. Teglværkets sydtyske arbejdere drak af vandet og sagde, at det var godt for helbredet. Den lokale læge lyttede og konstaterede, at vandet havde helbredende virkning på patienter med blodmangel. Man nedsatte en komite til oprettelse af en ”jernvands-kuranstalt”, og i 1888 blev pavillonen opført. Jernkilden havde sin blomstringstid i begyndelsen af 1900-tallet, men blev aldrig det store tilløbsstykke, man havde håbet.

Jernkilden holdt åbent fire timer hver dag i sommersæsonen. En ”kilde-kone” stod for udskænkningen af det eftertragtede rødbrune vand og sørgede for, at der var pænt og ordentligt på stedet. Kilden blev især besøgt af kvinder og unge piger. En kvindelig patient fortalte:

”Jeg havde som 15-årig skarlagensfeber, og derefter fik jeg en nyresygdom, som tog mine kræfter. Det må have været i 1890, jeg første gang var ved kilden. Jeg var så svag, at jeg måtte køres i sygevogn. To store glas vand drak jeg to gange daglig. Jeg besøgte jernkilden hver sommer, indtil jeg i 1900 var så rask, at jeg kunne gifte mig.”

(Bjørn Eriksens kommentar: ”Der skulle altså et godt helbred til at være gift, også dengang”)

I 1991 blev anlægget bygningsfredet på grund af dets betydning som eksempel på den tids sundhedskilder og forsøg med helbredelsesmetoder.

I dag kommer kildepumpens vand fra det kommunale vandværk.

Her kan ses flere postkort fra Sæby

KERTEMINDE. De forskellige museer i byen

4862w
LANGEGADE MED MUSEET
Ikke postsendt
M.P. Erichsens Boghandel. 78559

Museerne i Kerteminde ligger på flere forskellige adresser.

Det lokale museumsvæsen i Kerteminde startede i 1937 med oprettelsen af Kerteminde Museum, der blev indrettet i Farvergården, Langegade 8. Museet var heldig at få til huse i den gamle toldbod i byen og havde hermed en meget smuk bygning som ramme om samlingerne. Fra starten var der både en kulturhistorisk samling og en malerisamling med værker af især Johannes Larsen, der selv havde sæde i museets bestyrelse.

Med åbningen af Johannes Larsen Museet i 1986 blev kunstafdelingen samlet i Johannes Larsens villa  på Møllebakken i Kerteminde,

16562
JOHANNES LARSEN MUSEET
Ikke postsendt
15 * 10,5 cm.
O.P.O. 8821

I 1994 fik museet en arkæologisk afdeling, da Vikingemuseet Ladby overgik fra Nationalmuseet til Kerteminde Museer. Den arkæologiske afdeling har til huse på Vikingemuseet Ladby, der ligger på Vikingevej i Kerteminde

16681
LADBYSKIBET
Ikke postsendt
15 * 10,5 cm.
Nationalmuseet.6886

Her kan ses flere postkort fra Kerteminde